Julo, Public domain, via Wikimedia Commons

Agencja Mienia Wojskowego poinformowała o dacie przetargu i cenie wywoławczej obiektu przy ulicy Krupniczej we Wrocławiu. Przypomnijmy, że w 2019 roku wyrzucono z niego Gwardię Wrocław, która grała tam przez blisko 70 lat. Decyzję uzasadniono wówczas złym stanem technicznym budynku.

Nowa Giełda przy ulicy Krupniczej miała zostać wystawiona do przetargu jeszcze w ubiegłym roku, ale ten został wstrzymany. Przetarg zaplanowano ostatecznie na 1 lipca, a cena wywoławcza to aż 16 mln złotych. Zainteresowani kupnem obiektu będą musieli wpłacić wadium w wysokości 1,6 mln złotych.

– Przed rozpoczęciem robót nieruchomość przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu została zbadana pod kątem oceny stanu zachowania oryginalnych elementów elewacji oraz detalu, prowadzone były też oględziny budynku i odkrywki sondażowe.  Przeprowadzono szczegółową ocenę powierzchni elewacji w zakresie określenia stanu zachowania i stopnia destrukcji elementów ozdobnych oraz tynków na elewacji. Badaniem objęto:  ściany gładkie, opaski okienne, naczółki okienne, gzymsy, szczyty – attyki ażurowe, elementy architektoniczne – balustrady, słupki, detal rzeźbiarski – ornamentowy i rzeźby. – poinformowała nas Małgorzata Weber, rzecznik prasowy AMW. W toku prac ustalone zostały zakresy zniszczeń oraz późniejszych ingerencji remontowych i ich wpływ na oryginalne elementy wystroju elewacji, co pozwoliło na określenie zakresu robót i możliwości odzyskania oraz wyeksponowania oryginalnej substancji zabytkowej. Ustalono zakres koniecznych niezbędnych prac konserwatorskich i w oparciu o badania – został opracowany program prac konserwatorskich robót elewacji. – dodaje.

Remont obiektu trwał od IV. kwartału 2019 roku (po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego), a ostatnie prace w obiekcie przy ul. Krupniczej 15 wykonano w lutym 2021 roku.

ROK 2019

Wykonano następujące  prace zabezpieczające budynek przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu:

  1. Od strony ul. Włodkowica, ul. Krupniczej i Bulwaru Jasińskiego elewacja budynku została zabezpieczona poprzez ustawienie rusztowania na pełną wysokość oraz zamontowano siatkę osłonową.
  2. Wykonano roboty elektryczne związane z wymianą gniazd elektrycznych, które nie posiadały bolca ochronnego PE oraz wykonano zabezpieczania nieosłoniętych przewodów instalacji elektrycznej.
  3. Podstemplowano stropy II i III piętra w miejscach nadmiernego ich ugięcia oraz zabezpieczono fragment uszkodzonej klatki schodowej.
  4. Na istniejących dwóch pęknięciach ścian zewnętrznych zostały zamontowane szkiełka budowlane oraz mierniki rozwarcia rys.
  5. W ramach inwentaryzacji wykonano ocenę stanu technicznego detali architektonicznych
    i elementów zabezpieczających wieżyczki, balustrady, attyki, krenelaże przez uprawnionego  konserwatora dzieł sztuki.

Ogółem na ww. prace wydatkowano 190 000 zł brutto.

ROK 2020

Kontynuowane były prace remontowe w ramach których podjęto prace interwencyjne przy wszystkich elewacjach, wykonano usunięcia odspojeń zdegradowanych tynków detali ceramicznych, a także wykonano podklejenia zabezpieczające przed dalszą degradacją. Kontynuowano również monitoring spękań ścian budynku. 

Ponadto opracowana została ekspertyza techniczna budynku w odniesieniu do zrealizowanych prac remontowych.

Ogółem wydatkowano 562 814,36 zł brutto.

ROK 2021

W I kw. 2021 roku zrealizowano ostatnie prace polegające na podstemplowaniu stropu ostatniej kondygnacji w budynku  położonym przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu, które zostały rozpoczęte
i zakończone w lutym br.

Ogółem wydatkowano 5 000 zł brutto.

ŁĄCZNE KOSZTY REMONTU

Łącznie na prace zabezpieczające i konserwatorskie wydatkowano kwotę  ok. 750 tys. zł, a na niezbędne ekspertyzy – 19 tys. zł.

– Zadaniem i rolą AMW jest takie zagospodarowanie budynku, które pozwoli pozyskać jak największe środki finansowe na realizowane przez Agencję ustawowe zadania związane z zakwaterowaniem polskich żołnierzy. – mówi Małgorzata Weber

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu planuje zagospodarowanie nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż obiektu (licytacji) – został on zaplanowany na 1 lipca br. Cena wywoławcza wynosi 16 mln zł.

Link do oferty i ogłoszenia o przetargu: TUTAJ!

Gwardia miała zaledwie kilka dni na opuszczenie obiektu

Przypomnijmy, że na początku 2019 roku zdecydowano o wyrzuceniu z tego obiektu Gwardii Wrocław. Klub otrzymał wówczas informację, że ma opuścić budynek i zabrać cały swój sprzęt. AMW podpierało tę decyzję negatywnymi wynikami badań technicznych. Rok wcześniej Gwardia zdecydowała się na remont budynku i wyposażenia, na który wydała blisko 400 tys. złotych.

Hotel, restauracje, a może apartamenty?

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że powstanie tam hotel, lokale gastronomiczne, apartamenty lub instytucje sportowe. Obiekt jest bowiem przeznaczony pod “komercyjne usługi centrotwórcze z zielenią”.

Obiekt usytuowany w ścisłym centrum jest wpisany do rejestru zabytków. Powstał w latach 1864-67. Po wojnie i przebudowie budynku był on domem siatkarzy i pięściarzy z Gwardii Wrocław, którzy funkcjonowali tam przez blisko 70 lat. Cztorokondykncyjny budynek liczy łącznie ponad 32 tys. metrów sześciennych. Jego powierzchnia użytkowa to 4975 metrów kwadratowych, a sama działka ma 2 208 metrów kwadratowych.

Piotr Krejner

Bądź jak piłkarze i trener Magiera! Oddaj krew i pomóż potrzebującym

Poprzedni artykuł

COVID-19 i szczepienia w ciąży a bezpieczeństwo płodu – są ważne odpowiedzi ekspertów położnictwa

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.