Park Henrykowski to zwycięski pomysł WBO pomysł na zagospodarowanie terenu kolejowego znajdującego się między Hubami, Tarnogajem i Przedmieściem Oławskim. Wrocławianie mogą uczestniczyć w jego planowaniu.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki podpisanej umowie dzierżawy części terenu z PKP oraz tegorocznemu Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, w ramach którego wrocławianie opowiedzieli się za wykonaniem parku. Projekt ponadosiedlowy nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1″, zgłoszony przez grupę „Przyjazny Tarnogaj”, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii. Poparło go ponad 6300 osób.

  • Kiedy konsultujemy? 2–23 grudnia 2019 r.
  • Co konsultujemy? Teren kolejowy planowany do zagospodarowania jako Park Henrykowski, położony na granicy osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.  Konsultowane będzie zagospodarowanie całości tego terenu, tj. około 12 hektarów należących do PKP S.A., w tym 5,25 hektara ujętych w aktualnej umowie z Gminą Wrocław oraz pozostałej części planowanej do przekazania w przyszłości.
  • Jaki zakres konsultacji? Zebranie rekomendacji, potrzeb i pomysłów na zagospodarowanie terenu.
  • Jaki cel konsultacji? Uzgodnienie z mieszkańcami wskazówek do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu oraz podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w zagospodarowanie terenu Parku Henrykowskiego.
  • Jaki efekt konsultacji? Raport z konsultacji, który posłuży do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.
  • Kto konsultuje? Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.
  • Jak konsultujemy? SPOTKANIE KONSULTACYJNE| 9.12.2019, g.18.30 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66 FORMULARZ OPINII | 2–23 grudnia 2019 | dostępny tutaj


Więcej informacji:  https://www.wroclaw.pl/henrykowski

Oś Zachodnia – powstać ma nowy odcinek obwodnicy Leśnicy

Poprzedni artykuł

Naprawdę Zdolne NGO – organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.