Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Dzień ten rozpoczyna działania prowadzone w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem są organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Ministerstwo udostępnia także stronę internetową https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/ przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych, na której zamieszczone są przydatne informacji oraz wzory dokumentów. Wsparcia pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to czas, w którym chcemy zachęcić pokrzywdzonych, by nie bali zgłaszać się po pomoc. Chcemy pokazać im, gdzie i w jaki sposób mogą tę pomoc uzyskać. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych porad do naszego punktu przy ulicy Braniborskiej 6-8 – mówi zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Michał Szydłowski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przyłącza się do akcji organizując specjalne dyżury w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej przy ul. Braniborskiej 6. W Punkcie Informacyjnym, który tam powstał, codziennie będą dyżurować pracownicy socjalni, udzielający bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym w wyniku pobić, kradzieży, wyłudzeń, gwałtów czy oszustw. Kolejne dyżury będą prowadzone codziennie, według poniższego harmonogramu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również ciągłe działania w tym zakresie, kierowane przede wszystkim do ofiar przemocy domowej. Od 2011 roku we Wrocławiu przy MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji po to, by wspólnie przeciwdziałać przemocy. Zespół powołuje grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą, podejmują działania mające na celu zatrzymanie przemocy, zajmują się zarówno doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc.

  • MOPS prowadzi także Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, które powstało w 2013 roku. W tym miejscu osoby w trudnej sytuacji, np. w wyniku przemocy domowej, mogą znaleźć nie tylko dach nad głową, ale także bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Z ośrodkiem można kontaktować się całą dobę: tel: 717964085, GG: 48973264, Skype: oik_wroclaw, mail: przemocy@mops.wroclaw.pl.
  • Osoby pokrzywdzone mogą także korzystać Telefonu Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu: 512198939, który również jest czynny całą dobę.
  • Podobne działania prowadzą w tym tygodniu także inne instytucje: Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy czy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.
  • https://www.mops.wroclaw.pl/aktualnosci/informacje/1772-tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw-z-mops-we-wroclawiu

13 stanowisk respiratorowych najnowszej generacji – nowy OIOM w szpitalu im. J. Gromkowskiego

Poprzedni artykuł

„Listy od W.” – raz w życiu kieruj się wątrobą!

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.