Łatwiej będzie zawrzeć umowę na czas nieokreślony na zajmowany lokal. Ułatwiono także uzyskanie tytułu prawnego do lokalu w przypadku zgonu lub wyprowadzenia się dotychczasowego najemcy. W ubiegłym tygodniu Rada Miejska Wrocławia zatwierdziła zmiany dotyczące zasad wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych. Na tej samej sesji radni miejscy zgodzili się na wzrost stawek podatku od nieruchomości we Wrocławiu. Podwyżka wejdzie w życie od stycznia 2021 r.

Wniosek o podwyższenie wrocławskiego podatku od nieruchomości uzasadniono wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9%, co oznacza wzrost cen o 3,9%. Podwyżka podatku oznacza maksymalne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania poza budowlami. Wzrost wyniesie 5 gr dla budynków mieszkalnych (z 0,80 zł na 0,85 zł), 4 gr dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 0,95 zł na 0,99) i 2 gr dla gruntów pozostałych (z 0,50 zł na 0,52 zł). Stawka dla budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza wzrośnie o 95 gr (z 23,89 zł na 24,84 zł).

Jeśli chodzi o ułatwienia w zakresie uzyskanie tytułu prawnego do lokalu nie będzie już konieczności wykonywania remontu na własny koszt. Dotychczas po przekroczeniu progów dochodowych najemca otrzymywał propozycję zawarcia umowy o remont lokalu na koszt własny pod warunkiem, że jego dochód nie przekraczał 4200 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz do 3600 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Po wejściu w życie zmiany uchwalonej przez Radę Miejską będzie możliwe zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony obecnie zajmowanego lokalu pod warunkiem, że dochód nie przekracza 4200 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 3600 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W myśl nowych zasad remontowanie lokalu na koszt własny nie jest już koniecznością. Zmiany rozszerzają także możliwość uzyskania tytułu prawnego do lokalu po zgonie lub wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy przy spełnieniu powyższych kryteriów dochodowych.

Projektowane zmiany przyczynią się do zapewnienia mieszkańcom większej pewności i stabilności w zakresie ich warunków mieszkaniowych oraz stworzą szerszy katalog sytuacji, w których dopuszcza się możliwość uregulowania tytułu prawnego do już zajmowanego lokalu mieszkalnego – podkreśla wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, co powinno nastąpić w niedługim czasie.

Startup Wrocław: Ewolucje – online o realu innowacji

Poprzedni artykuł

Niedoceniana praca, za którą bądźmy wdzięczni – bez niej nie można sobie wyobrazić naszej codzienności [VIDEO]

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.