Na miejscach 7. i 8. ogólnopolskiego rankingu liceów ogólnokształcących Perspektywy 2020 uplasowały się dwie wrocławskie szkoły. To odpowiednio: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Obie szkoły odnotowują niewątpliwy sukces dydaktyczny, ale obie „spadły” o jedno „okienko” w stosunku do ubiegłorocznego notowania Perspektyw. Z kolei w równoległym rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących kolejność jest odwrotna. Na miejscu 5. plasuje się III LO, które wyraźnie poprawiło swój wynik w stosunku do roku 2019, a XIV LO znalazło się na miejscu 14. i odnotowało spadek w porównaniu z rokiem 2019. Najwyżej notowanym, wśród wrocławskich techników, w tegorocznym rankingu Perspektyw 2020 jest Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie. Umiejscowiono tę szkołę na pozycji 79. w ogólnopolskiej kategorii „technika” i ma ona rezultat słabszy od ubiegłorocznego.

Organizatorzy prowadzonego już szereg lat rankingu akcentują, że w notowaniach wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła.

W odniesieniu do liceów ogólnokształcących oceny są ustalane za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystywane są dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Są to m.in. protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały prezentowane są jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wśród 79 liceów ogólnokształcących sklasyfikowanych w notowaniach wojewódzkich Perspektywy 2020 dla Dolnego Śląska, pierwszych pięć to szkoły wrocławskie. Są to odpowiednio: XIV LO im. Polonii Belgijskiej, III LO im. Adama Mickiewicza, Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej, XII LO im. Bolesława Chrobrego oraz VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Łup zdobyli w środku nocy – rano usłyszeli zarzuty

Poprzedni artykuł

Jest powód do zmartwień dla… – jest wyrok sądu, ale nie raczej nie zadziała

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.