Wybuch pandemii wpłynął na sytuację sektora Przemysłu 4.0 na całym świecie. We Wrocławiu nie było inaczej pod tym względem.

Jak COVID-19 zmienił zasady gry w regionie? Jakie wyzwania operacyjne, organizacyjne i biznesowe przyniósł? Jak firmy radzą sobie z kryzysem koronawirusa w perspektywie krótko i długoterminowej? Wreszcie: jaka będzie przyszłość Przemysłu 4.0 we Wrocławiu? Na te i wiele innych pytań odpowiada publikacja „Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”, przygotowana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która ukazała się 10 grudnia 2020 roku. Wykonane badanie miało na celu zdiagnozowanie sytuacji sektora Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej w kontekście pandemii oraz tego, jak przedstawiciele tej branży postrzegają jej skutki.

 • Sytuacja wrocławskiego sektora Przemysłu 4.0 przed koronawirusem

Prawie wszyscy uczestnicy badania ocenili swoją sytuację sprzed pandemii jako stabilną i dobrą lub bardzo dobrą. Większość firm aktywnie rekrutowała pracowników, rozwijała nowe elementy oferty, pracowała nad usprawnieniami procesów oraz dostrzegała potencjał w zakresie zwiększania sprzedaży.

Oceniając dojrzałość cyfrową przemysłu w Polsce, firmy wdrożeniowe przyznały, że poziom zaawansowania projektów często odbiegał od zagranicy. Najczęściej wskazywanymi przez uczestników powodami były niski poziom industrializacji kraju oraz świadomości korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii.

 • Wyzwania związane z pandemią

Wszyscy uczestnicy badania przyznali, że na początku pandemii doświadczyli niepewności co do przyszłości. Lockdown miał inny wymiar dla firm produkcyjnych, a inny dla firm wdrożeniowych czy informatycznych.

Z badań wynika, że dla firm produkcyjnych wybuch pandemii wiązał się z niemal całkowitym czasowym wstrzymaniem produkcji. Dla firm zajmujących się wdrożeniem rozwiązań z zakresu przemysłu, brak kontaktu z klientem odczuwalnie obniżył sprzedaż oraz tempo wdrożeń. Software house’y oraz centra procesów biznesowych zmierzyły się nawet ze stuprocentowym przejściem w tryb pracy zdalnej – oceniając to jako wyzwanie, ale zakończone sukcesem i zwiększoną produktywnością – komentuje prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Magdalena Okulowska.

Część firm zainteresowała się oferowanymi możliwościami pomocy w zakresie prowadzenia firmy w czasie pandemii. Na poziomie krajowym korzystali m.in. z odroczenia lub umorzenia składek ZUS, postojowego oraz dopłat do pensji pracowników. W kwestii wsparcia oferowanego lokalnie uczestnicy badania wspominali obniżenia podatku od nieruchomości, redukcje czynszu oraz elastyczniejsze formy rozliczenia.

 • Najważniejsze zmiany i nowe możliwości

Wśród najistotniejszych zmian wymienionych w raporcie znalazły się:

 • płynne i trwałe przejście na pracę zdalną,
 • nowe podejście do przestrzeni pracy,
 • poszukiwanie oszczędności,
 • zmiany w zatrudnieniu,
 • kontynuacja, a nawet zwiększenie zatrudnienia w firmach IT.

Wszystkie organizacje oceniły swoją sytuację we wrześniu jako stabilną, pod kontrolą. Większość wyraziła przekonanie, że ich przyszłość leży w IT i że dotychczasowe inwestycje były właściwym krokiem. Zamiast pytań o sens transformacji, pandemia przekierowała uwagę firm produkcyjnych na to, które procesy automatyzować i w jakiej kolejności.

Według respondentów badania, dla rozwoju branży Przemysłu 4.0 w Polsce istotne są publiczne dofinansowania dla rozwiązań R&D i smart automation w polskich firmach, tak aby zwiększyć ich konkurencyjność wobec zagranicznego przemysłu, łączenie (networking) firm przemysłowych i technologicznych, lepsze kształcenie zawodowe na kierunkach technicznych oraz budowa i promocja lokalnego know-how.

 • Dalszy rozwój sektora Przemysł 4.0 we Wrocławiu

Wszyscy uczestnicy badania wysoko ocenili potencjał Wrocławia jako miasta przyjaznego dla rozwoju biznesu w sektorze Przemysłu 4.0 oraz otwartego na innowacje w zakresie technologii.

Chwalili przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników, dużą liczbę firm technologicznych z różnych domen biznesowych, rosnące know-how i przepływ wiedzy specjalistycznej. Docenili, że pojawia się tu coraz więcej inwestycji w działania R&D, miasto pozyskuje coraz lepsze inwestycje, a wrocławskie firmy IT coraz bardziej się specjalizują. W aglomeracji wrocławskiej zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych, jak i technologicznych. Są tu obecne duże międzynarodowe marki, jak i lokalni dostawcy. W tej sytuacji potencjał rozwijania sektora Przemysłu 4.0 wydaje się nie tylko ogromny, a wręcz oczywisty – mówi prezes ARAW.

 • Publikacja „Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic” jest dostępna w języku angielskim. Można ją pobrać bezpłatnie tutaj.
 • Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerami Merytorycznymi publikacji są ITCorner, SoDA, ABSL oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.
 • Partnerami Strategicznymi są firmy: SDZLEGAL SCHINDHELM, Michael Page oraz CBRE. Partnerem publikacji jest Przedsiębiorczy Wrocław.

„Światłogród” i akcja „Siano za sianko“ – świąteczna ofensywa Uniwersytetu Wrocławskiego

Poprzedni artykuł

Remont torowiska łączącego ul. Legnicką z TAT – jest przetarg – roboty ruszyć mają w lutym 2021

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.