Zawieszenie w płaceniu czynszu, podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty lub umorzenie odsetek – wrocławscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o miejskie wsparcie w związku z epidemią koronawirusa. 

„Wrocławski Pakiet Pomocowy” to pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hoteli, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. We Wrocławiu zarejestrowanych mamy 120 tys. podmiotów gospodarczych. Nie zapomnimy o was – zapewnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. To pierwsza odsłona podstawowego pakietu pomocowego dla wrocławskich przedsiębiorców. Będę obserwował, jak rozwiązanie sprawdza się w praktyce i na bieżąco reagował.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności na okres od 3 do 6 miesięcy,
 • rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r),
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej (odsetek).

Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi, jak i cywilno-prawnymi. Chodzi między innymi o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. W uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości – mówi skarbnik Wrocławia Marcin Urban.

Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty: 

 • świadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak     np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową na adres pomoc.firma@um.wroc.pl lub w formie pisemnej, wysyłając wniosek pocztą.

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, nie przewiduje się dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, możliwe będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Z pakietu mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków oraz napojów gościom siedzącym przy stołach,
 • dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje,
 • twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 • związaną ze sportem i rekreacją – w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych,
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej,
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • lub prowadzący handel detaliczny wyrobami: tekstylnymi, odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi

Pakiet jest również adresowany do innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii – np. do właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych czy kwiaciarni.

Zdradził go skręt w lewo – dalej już nie pojechał

Poprzedni artykuł

Służba zdrowia ma realne wsparcie samorządu – Dolnośląski pakiet wsparcia dla ochrony zdrowia z koronawirusem

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.