• Promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową o wartości ponad 16,5 mln zł odebrali przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego.

Pomoc samorządu województwa dolnośląskiego przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. Pieniądze wykorzystane zostaną na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na realizację projektów w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w obszarze wrocławskim.

Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów okołowrocławskich gmin. Wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów na kwotę ponad 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Wspieramy inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową różnych rodzajów małej infrastruktury. Działania te niewątpliwie wpływają na standard życia mieszkańców dzięki poprawie jakości wody czy warunków sanitarnych – podkreślił podczas uroczystości wręczenia promes marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Beneficjenci PROW z subregionu wrocławskiego:

 1. Gmina Krośnice: 995 395 zł
 2. Gmina Cieszków: 409 570 zł
 3. Gmina Domaniów: 2 mln zł
 4. Gmina Wiązów: 1 292 212 zł
 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie (Gmina Strzelin): 1 995 565 zł
 6. Gmina Malczyce: 1 964 276 zł
 7. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini: 2 mln zł
 8. Gmina Udanin: 1 555 505 zł
 9. Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. (Gmina Prusice): 1 112 127 zł
 10. Gmina Wińsko: 882 000 zł
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. (Gmina Kostomłoty): 2 mln zł
 12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej (Gmina Wisznia Mała): 342 545 zł
 • Promesy o wartości prawie 500 tys. zł otrzymali dzisiaj również beneficjenci projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z subregionu wrocławskiego.

Celem programu, realizowanego od 2008 roku, jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Na realizację tegorocznej edycji projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa przeznaczył łącznie 1,4 mln zł.

Każda inicjatywa mieszkańców Dolnego Śląska bardzo nas cieszy. Zadania realizowane w konkursie najczęściej dotyczą remontów świetlic wiejskich, obiektów sportowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i budowy placów zabaw, a więc bardzo ważnych inwestycji wspierających integrację Dolnoślązaków – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Wśród gmin z obszaru wrocławskiego, które otrzymały dofinansowanie znalazły się:

 1. Gmina Bierutów: 30 tys. zł
 2. Gmina Borów: 30 tys. zł
 3. Gmina Cieszków: 30 tys. zł
 4. Gmina Dobroszyce: 30 tys. zł
 5. Gmina Domaniów: 30 tys. zł
 6. Gmina Dziadowa Kłoda: 29 996 zł
 7. Gmina Jelcz-Laskowice: 28 700 zł
 8. Gmina Kostomłoty: 26 937 zł
 9. Gmina Malczyce: 30 tys. zł
 10. Gmina Miękina: 30 tys. zł
 11. Gmina Oborniki Śląskie: 26 095 zł
 12. Gmina Przeworno: 30 tys. zł
 13. Gmina Siechnice: 30 tys. zł
 14. Gmina Środa Śląska: 30 tys. zł
 15. Gmina Udanin: 25 176 zł
 16. Gmina Wińsko: 29 999 zł
 17. Gmina Wisznia Mała: 30 tys. zł

Miejscem akcji jest wyłącznie Wrocław – powstaje film, jakiego jeszcze nie widzieliście

Poprzedni artykuł

Piwo i ser czekają – Twierdza Srebrna Góra zaprasza amatorów jadła i popitki w najwyższej w Europie budowli obronnej

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.