Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur został prezydentem Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX.

METREX działa od 1996 r., a jego członkami jest ok. 50 miast, regionów i obszarów metropolitalnych z całej Europy. Głównym celem sieci jest wymiana wiedzy i doświadczeń między miastami partnerskimi, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Zadaniem organizacji jest także promowanie spójnej polityki terytorialnej w Europie. METREX jest partnerem instytucji europejskich, środowiska naukowego, organizacji rządowych i innych sieci międzynarodowych. Decyzję o powołaniu Jakuba Mazura na funkcję prezydenta podjęto w miniony wtorek podczas Zgromadzenia Ogólnego członków sieci. Do nowego zarządu organizacji został także wybrany Łukasz Medeksza – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W 2021 roku obchodzimy 20. rocznicę obecności Wrocławia w METREX. Udział przedstawicieli miasta w najwyższych władzach organizacji jest dużym wyróżnieniem dla regionu, Polski i Europy Środkowej. Wrocław jest jedynym reprezentantem tej części Europy w zarządzie METREX – mówi wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Członkostwo miasta w METREX podnosi pozycji Wrocławia na arenie międzynarodowej i ułatwia nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami największych metropolii z całej Europy. Działalność przekłada się także na promocję miasta i wzrost zainteresowania stolicą Dolnego Śląska – na przykład ze strony inwestorów. METREX to także głos największych europejskich miast, mający znaczenie m.in. w kreowaniu polityki unijnej – przekonuje zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Łukasz Medeksza. dodaje, że

Do ważnej roli przedstawicieli Wrocławia przyczyniło się wsparcie innych polskich członków METREX. Są to: Instytut Rozwoju Terytorialnego reprezentujący Dolny Śląsk, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Miasto Szczecin oraz Mazowieckie Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie. W nowym zarządzie znaleźli się także przedstawiciele: Regionu Stuttgartu (Niemcy), Prowincji Gipuzkoa (Hiszpania), Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej (Hiszpania), Amsterdamu (Holandia), Lyonu (Francja), Zachodnich Midlandów (Wielka Brytania), Regionu Lombardii (Włochy), Helsinek (Finlandia).

Zależy mi, by dzięki działalności METREX-u rola miast i obszarów metropolitalnych w procesach decyzyjnych instytucji europejskich została umocniona – podkreślił prezydent METREX-u Jakub Mazur podczas Zgromadzenia Ogólnego, które było częścią – trwającej od 17 do 19 lutego Konferencji w Norymberdze. Konferencja współorganizowana przez Region Metropolitalny Norymbergii z uwagi na pandemię COVID-19 odbywała się online. Uczestnicy spotkania brali udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych skupionych wokół tematu: „Od pola do stołu. Strategia żywnościowa w Unii Europejskiej – Co to oznacza dla miast i regionów?”

Chcą docenić wkład w naukę światową – najwyższa finansowa nagroda dla naukowców w Polsce będzie z Wrocławia

Poprzedni artykuł

Siedem zabytkowych budynków do remontu – z dotacją miejską

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.