W poniedziałek we Wrocławiu obradowała Rada ds. Równego Traktowania. Powołana Zarządzeniem prezydenta Jacka Sutryka, Rada będzie reagować na przejawy dyskryminacji i zajmie się opracowaniem całościowej Strategii na rzecz równego traktowania w życiu lokalnym.

Struktury państwa w tym zakresie skapitulowały. Nigdy nie były tymi sprawami zainteresowane. Samorząd jest na tyle silny, że jest w stanie wziąć na siebie zadania, związane z równym traktowaniem. To grono jest gwarantem tego, że będziemy mogli wielowymiarowo się tymi sprawami zająć, dopraszając też do niego kolejnych ekspertów – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie  koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących równego traktowania  i przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w życiu lokalnym;opiniowanie i rekomendowanie propozycji działań operacyjnych w tym obszarze. Ponadto współpraca  z komórkami organizacyjnymi Urzędu  Miejskiego Wrocławia, miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i  innymi  podmiotami. Jednym z zadań jest także promowanie zasady równego traktowania oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Kierując się słowami Michaela Bloomberga, że “narody mówią, miasta działają” wierzymy we Wrocławiu w aktywną rolę samorządu w działaniu na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałaniu wszelkim przejawom dyskryminacji. Przecież to na poziomie gminy decyduje się np. o lekcjach dla dzieci cudzoziemskich, przełamywaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami, czy usuwa mowę nienawiści z miejskiej przestrzeni. Chcemy te solidarnościową politykę pogłębiać i rozszerzać. – mówił Bartłomiej Ciążyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Współprzewodniczący Rady

W skład Rady weszło 28 osób. To  przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci mniejszości, działacze społeczni, przedstawiciele świata nauki, kultury, władz miasta a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jestem wielkim zwolennikiem współpracy międzysektorowej, wielowymiarowego i systemowego podejścia w rozwiazywaniu problemów, dlatego bardzo cieszy mnie tak szeroki skład zespołu. Mocno wierzę w Wrocław,  w którym dialog i szacunek jest podstawową wartością, a akty dyskryminacji i agresji wywołują poczucie społecznego zawstydzenia i  sprzeciw wspólnoty – mówi Marta Majchrzak, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Skład Rady ds. Równego Traktowania:
 1. Alina Szeptycka – Stowarzyszenie Kultura Równości – Współprzewodnicząca Rady
 2. Bartłomiej Ciążyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Współprzewodniczący Rady
 3. Barbara Lisiewicz – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia, sekretarz Rady
 4. Joanna Nyczak – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 5. Marta Majchrzak – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 6. Jarosław Delewski – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 7. Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji
 8. Jan Wais – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 9. Sebastian Położyński – Departament Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
 10. Andrzej Mańkowski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 11. Paweł Kamiński – Wrocławska Rada Kultury
 12. Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego
 13. Tatsiana Andrushka – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego
 14. Michał Piechel – radny Rady Miejskiej Wrocławia, Społeczny Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
 15. Agata Gwadera-Urlep – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 16. Marta Kozłowska – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 17. Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 18. Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju
 19. Anna Kowalczyk-Derlęga – Stowarzyszenie Ogólnopolski Strajk Kobiet
 20. Katarzyna Lubiniecka – Różyło – Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 21. Justyna Mańkowska – Fundacja Katarynka
 22. Adam Komar – Fundacja Potrafię Pomóc
 23. dr Kamila Kamińska-Stark – Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 24. dr Przemysław Witkowski – Uniwersytet Wrocławski
 25. prof. Karolina Jaklewicz – Politechnika Wrocławska
 26. Beata Janikowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
 27. Katarzyna Sobańska – Laskowska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 28. Bartłomiej Majchrzak – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Kadencja  Rady  trwa  3  lata,  nie  dłużej  niż  do końca kadencji Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.

Piotr Krejner

Podała się za policjantkę i zażądała 100 złotych łapówki za przerwanie czynności

Poprzedni artykuł

Na pierwszej linii frontu walki z Covid-19

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.