Kultura innowacyjności, która już się w Polsce rozwinęła, potrzebuje stabilnych przepisów oraz odpowiedzialnej strategii – uznali uczestnicy debaty na temat znaczenia nowych technologii dla polskiej gospodarki. Dyskusja o innowacjach była jednym z najciekawszych wydarzeń Kongresu 590, który odbył się w Warszawie w dniach 5-6 października 2021 r.

Mamy w Polsce ogromny potencjał, w tym przede wszystkim kapitał intelektualny: wiedzę, doświadczenie i chęć pracy nad innowacjami – mówił prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotr Dardziński. Według niego, dobry efekt przynoszą też ogromne inwestycje w infrastrukturę instytutów badawczych i uczelni oraz rosnący „apetyt przedsiębiorców na ryzykowne, ale dające duże zyski projekty badawczo-rozwojowe”. Sieć Badawcza Łukasiewicz w ciągu minionych dwóch lat odpowiedziała na zapotrzebowanie zgłoszone przez ponad 300 przedsiębiorców i zrealizowała prace w obszarze ponad tysiąca technologii – dodał Piotr Dardziński. Podkreślił przy tym, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – obserwując trendy rynkowe i technologiczne – również sama inicjuje współpracę z konkretnymi przedsiębiorcami, zwłaszcza z sektora MŚP, zachęcając ich do wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Prezes firmy Creotech Grzegorz Brona – spółki działającej w branży technologii kosmicznych, wskazywał, że kultura innowacyjności już się w Polsce wypracowała, czego wyrazem jest m.in. rozwój startupów i zaangażowanie wielu naukowców w przełamywanie barier technologicznych. Wyzwaniem będzie natomiast odpowiednie wynagradzanie tych osób, aby zatrzymać je w kraju.

Prof. Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej potwierdziła, że uczelnie mają coraz większe możliwości współpracy z przemysłem przy realizacji projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym (czyli takich, których efektem ma być wdrożenie wyników prac naukowych w biznesie). Wskazała tu na pozytywne efekty realizacji projektów unijnych, w których wymaganiem był udział przedstawicieli przemysłu oraz opracowanie koncepcji wdrożenia wyników badań. W dzisiejszych czasach innowacje to nie tylko integracja przemysłu i nauki, ale też otoczenia społecznego – mówiła prof. Dorota Chwieduk, podkreślając, że w pracach badawczych coraz częściej naukowcy uwzględniają nie tylko potrzeby rynkowe, ale i oczekiwania społeczeństwa.

Szef Creotechu wskazywał z kolei, że do niedawna w instytutach badawczych i na uczelniach widać było silną konkurencję między zapotrzebowaniem przemysłu a celami naukowymi. Efektem było podejmowanie badań mało ryzykownych, których głównym celem było zdobycie punktów za publikacje naukowe. To się zmieniło, punktowane są projekty aplikacyjne – mówił Grzegorz Brona.

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski przestrzegał, że innowacja potrzebuje stabilnych przepisów, aby prawo nie wygrywało z technologią. Wskazywał w tym kontekście na zmiany prawne w dziedzinie energetyki wiatrowej. Potrzebna jest jasna, spójna i odpowiedzialna strategia, bo jeżeli nikt nie odpowiada za przyszłość, to trudno jest przedsiębiorstwom stawiać na innowacje – dodał Grzegorz Wiśniewski. Według niego, aby patenty były wdrażane, powinniśmy doprowadzić do tego, aby powstawały one w przedsiębiorstwach, a nie na uczelniach. Wskazywał też, że w przypadku projektów badawczych na uczelniach powinien być wymóg uzyskania wsparcia ze strony przemysłu, aby nie były one finansowane w 100% przez budżet państwa.

Piotr Dardziński podkreślił w tym kontekście, że nieco inne oczekiwania powinny być formułowane wobec uniwersytetów, dla których komercjalizowanie wyników badań nie jest głównym celem, a inne wobec instytutów badawczych. Wskazał, że instytuty skupione w Sieci Badawczej Łukasiewicz rzeczywiście koncentrują się na wspólnym zarabianiu pieniędzy z biznesem.

Osiągnęliśmy 1,3 mln zł przychodów, z tego tylko 20% to subwencja, a resztę wypracowujemy wspólnie z przedsiębiorcami – powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Piotr Dardziński.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Miejska dżungla w Magnolia Park

Poprzedni artykuł

Zatrzymali niesprawną ciężarówkę przewożącą odpady

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.