Pod koniec października młodzieżowe stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia otrzymało 106 utalentowanych młodych artystów. Jest wśród nich 75 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 31 studentów.

Program stypendialny przeznaczony jest dla uczącej się młodzieży do 30. roku życia.   Doroczna uroczystość wręczenia dyplomów w Sali Wielkiej Ratusza w tym roku z powodu pandemii nie odbędzie się. Dyplomy zostaną przekazane szkołom i uczelniom, które były wnioskodawcami lub bezpośrednio osobom studiującym za granicą.

Najliczniejszą, bo 42-osobą grupą stypendystów są uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. 4 stypendystów to uczniowie wrocławskiego Zespołu Szkół Plastycznych. Stypendia akademickie otrzymało również 9 studentów Akademii Muzycznej, a także 9 Akademii Sztuk Pięknych. Laureatami są też uczniowie innych szkół i uczelni.

Przyznano ponadto cztery stypendia całoroczne i jedno półroczne wrocławianom studiującym w zagranicznych uczelniach artystycznych – w Antwerpii, Brukseli, Londynie, Maastricht i Weimarze. Jeden ze stypendystów, Piotr Alexewicz, student I roku wrocławskiej Akademii Muzycznej zdobył 1. miejsce w Konkursie Pianistycznym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i tym samym został już zakwalifikowany do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie w 2021 r.

Laureaci programu stypendialnego wykazali się znakomitymi osiągnięciami artystycznymi, udziałem w prestiżowych kursach mistrzowskich, występami w koncertach laureatów międzynarodowych konkursów, jak przykładowo w Weill Concert Hall w nowojorskiej Carnagie Hall – mówi dyrektor wydziału kultury we wrocławskim ratuszu Jerzy Pietraszek. Obok bardzo dużej grupy instrumentalistów i wokalistów komisja stypendialna nagrodziła również 4 utalentowanych kompozytorów młodego pokolenia, których partytury zdobywają wyróżnień na konkursach polskich i zagranicznych. Trudny czas pandemii to wiele odwołanych konkursów stacjonarnych. Wielu stypendystów wzięło jednak udział w dodatkowych konkursach online, które w ostatnim czasie wzmocniły swoje znaczenie. Wszyscy laureaci przedstawili również ambitne plany rozwoju na najbliższy czas. Oprócz udziału w kursach mistrzowskich i konkursach pojawiały się też plany wymian akademickich w ramach ERASMUSA+, czy zagranicznych warsztatów.

Komisja stypendialna po rozpatrzeniu 115 wniosków przyznała łącznie 106 stypendiów artystycznych na rok szkolny i akademicki 2020/2021 w dziedzinie muzyki i plastyki, w tym:
  • 18 stypendiów uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wysokości 300 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września 2020 do czerwca 2021)
  • 21 stypendiów studentom krajowych uczelni artystycznych w wysokości 400 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy (od października 2020 do czerwca 2021)
  • stypendia na studia za granicą w wysokości 600 zł miesięcznie (od października 2020 do czerwca 2021)
  • 17 stypendiów uczniowskich na okres 3 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 900 zł)
  • 26 stypendiów uczniowskich na okres 4 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1200 zł)
  • 14 stypendiów uczniowskich na okres 5 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1500 zł)
  • stypendia studenckie na okres 3 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1200 zł)
  • stypendium studenckie przyznane na okres 4 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1600 zł)
  • stypendium studenckie przyznane na okres 5 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 2000 zł)
  • stypendium studenckie na okres 6 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 2400 zł).

Radni Sejmiku Dolnośląskiego sprzeciwiają się wykorzystywaniu przez polityków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia dzieci nienarodzonych

Poprzedni artykuł

Jarmark kontra koronawirus – urzędnicy mają dylemat, handlowcy i restauratorzy chcą pracować, ale zakażeń przybywa z dnia na dzień

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.