Wrocławski ratusz udostępnił na geoportalu miejskim nietypową, ale bardzo wymowną w swojej treści mapę. Można bowiem zobaczyć na niej, gdzie dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Dokument powstał przy współpracy z Policją.

Dostępna od tygodnia mapa wypadków i kolizji jest wizualizacją drobiazgowo zebranych informacji na temat lokalizacji, uczestników oraz charakteru wypadków i kolizji drogowych w stolicy Dolnego Śląska. Uwidocznione na niej dane obejmują okres od roku 2013 do połowy roku 2019. Na mapie wypunktowano zdarzenia z udziałem pieszych, dzieci, rowerzystów i pojazdów komunikacji miejskiej Mapa dostępne są na stronie MAPA WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH.

Aplikację dostępną dla każdego, kto ma internet, w czerwcu br. poszerzono o bardzo pomocne dane wskazujące na tzw. „potencjał solarny” poszczególnych obszarów miasta. Z kolei we wrześniu br. pojawiła się nakładka umożliwiająca uzyskanie aktualnych informacji związanych z decyzjami architektonicznymi ważnymi dla osób czy podmiotów planujących inwestycje kubaturowe.

Wrocławski geoportal powstał w 2008 r. Początkowo zawierał: ortofotomapę, mapy własności, plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dane 3D. Cześć danych – m.in. adresy, plany miejscowe, decyzje architektoniczne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – jest aktualizowana na bieżąco. Informacje są wytwarzane lub pozyskiwane przez jednostki gminy i od innych podmiotów publicznych, np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Głównego Urzędu Statystycznego. Geoportal jest dostępny pod adresem geoportal.wroclaw.pl

Zaczęło się od awarii auta na środku skrzyżowania – problem był jednak poważniejszy

Poprzedni artykuł

Siatkówka, kolarstwo i piłka ręczna – rusza III edycja Dolnośląskich Akademii Sportowych

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

1 Komentarze

  1. Ale nie oczy kierowców

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.