Podpisano umowę o współpracy w zakresie kształcenia doktorantów pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Pracownicy i stypendyści Łukasiewicz – PORT będą mogli uzyskiwać stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, równocześnie uczestnicząc w badaniach aplikacyjnych w PORT, wzmacniając kompetencje międzynarodowych Zespołów Badawczych, na których opiera się struktura Instytutu.

Doktoranci będą mogli uczestniczyć w prestiżowych projektach naukowych (np. NCN, NCBiR, FNP) realizowanych w Instytucie (w sytuacji, gdy pojawia się w nich wymóg formalny bycia studentem szkoły doktorskiej).

Studenci szkoły doktorskiej, równocześnie zatrudnieni w PORT, zyskają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w międzynarodowych Zespołach Badawczych, w których realizuje się unikatowe, ważne społecznie projekty (w nurcie ogólnoświatowej nauki), korzystając z najnowocześniejszego sprzętu etc.

Liderzy Zespołów Badawczych skupionych w Centrach Badawczych PORT  będą mogli zgłaszać  kandydatów do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Taki kandydat będzie musiał spełnić wymogi Lidera Zespołu Badawczego i wymagania szkoły doktorskiej Uniwersytetu.

Sieć Łukasiewicz i wrocławski PORT to najważniejsi partnerzy komercjalizacji nauki w Polsce. Liczymy bardzo, że współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, który ma bardzo dużo do zaoferowania nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też naukowym, będzie się dynamicznie rozwijać. – komentuje Prof. Przemysław Wiszewski –  Dzisiejsza umowa, która ma umożliwić stworzenie wspólnie szkoły doktorskiej, pomoże nam kształcić nowe kadry dla nauki, ale też poznanie tego, czym jest nauka od strony praktycznej, korzystnej dla całego społeczeństwa.

Po pierwsze Łukasiewicz – PORT jako Instytut zajmujący się przede wszystkim badaniami aplikacyjnymi i Uniwersytet Wrocławski, największa uczelnia na Dolnym Śląsku, mają możliwość uzupełniania swoich kompetencji, wspierania się w rozwoju kadr, które będą realizować zadania istotne dla gospodarki. Drugi wymiar tej współpracy jest znacznie szerszy. Jest bardzo istotne, byśmy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku tworzyli środowisko jednostek naukowych, które wzajemnie będę się wspierać i budować ekosystem współpracy naukowej i badawczej. Powód trzeci jest bardzo osobisty – Uniwersytet Wrocławski jest moją alma mater. – uważa dr Andrzej Dybczyński.

To jest dokument, który dotyczy bardzo ważnej grupy osób, czyli doktorantów – tych, którzy mają budować przyszłość, a my mamy im tylko pomóc, aby robili to jak najefektywniej, jak najskuteczniej. – podkreśla prof. Eugeniusz Zych

Nowe hotele we Wrocławiu. Tym razem dla owadów

Poprzedni artykuł

Trwa budowa wiaduktu nad ul. Robotniczą. To część TAT na Nowy Dwór

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.