Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł. Świadczenie przysługuje od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Obecnie w Polsce żyje około 13 000 osób, którym przysługuje to świadczenie. Ustawa regulująca jego wypłatę zawiera też inne rozwiązania. Jest nim m.in. przyznanie 50-procentowej ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Szef urzędu ds. kombatantów ma uprawnienie, aby zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego byłych opozycjonistów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty.

  • DLA KOGO

Aby otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek – pobierz formularz TUTAJ – i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

  • DOKUMENTY

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych. Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe. Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł, to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

WIĘCEJ INFORMACJI W TEJ SPRAWIE PO KLIKNIĘCIU TUTAJ

Przybyli z Włoch i Mołdawii – wpadli w Opolu – ale wcześniej „zaliczyli” Wrocław

Poprzedni artykuł

Książka roku, debiut i całokształt pracy twórczej – nagrody SILESIUS przyznane

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.