Klub Radnych .Nowoczesna złożył w sobotę swoje stanowisko do projektu budżetu na rok 2021. W stanowisku radni zwracają uwagę na szereg zadań, które w ich opinii powinny być realizowane, bądź rozpocząć się w przyszłym roku.

Nasze wnioski to efekt rozmów z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli. Na realizację takich zadań umawialiśmy się z prezydentem Sutrykiem w 2018 w naszym wspólnym programie wyborczym – mówi radna Jolanta Niezgodzka, która była gościem programu #StudioFakty emitowanego na żywo w serwisie społecznościowym naszego portalu.

.Nowoczesna w swoich wnioskach podkreśla konieczność zwiększenia tempa adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego, poza szeregiem inwestycji w zieleń i zagospodarowanie wody opadowej we wnętrzach podwórzowych, postuluje zabezpieczenie środków na przygotowanie strategii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

W ubiegłym roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła alarm klimatyczny. Czas już na kolejny krok i przygotowanie szczegółowej strategii doprowadzenia miasta do stanu neutralności klimatycznej do 2050 roku, a być może nawet szybciej. Doceniamy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, jak na przykład II etap projektu Grow Green na śródmiejskich podwórkach, jednak czas na dalej idące działania spisane w strategię, z której realizacji rozliczać będzie można wszystkie jednostki miejskie przez najbliższe lata – argumentuje radny i przewodniczący klubu radnych .Nowoczesna Piotr Uhle.

We wnioskach klubu znaleźć można wiele inwestycji w zieleń, np. rewitalizacja otoczenia Jeziora Pawłowickiego, II etap remontu Skweru Skaczącej gwiazdy czy remont wgłębnika przy ul. 8 Maja. Radni i radne Nowoczesnej zwracają także uwagę na pilną potrzebę przyśpieszenia procesu rewitalizacji miasta. Umożliwić to może utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na terenie szeregu osiedli, która daje urzędnikom szerokie kompetencje i narzędzia prawne, by wspierać mieszkańców, i organizacje pozarządowe, a także przeciwdziałać negatywnym procesom, np. gentryfikacji, grodzeniu osiedli. Krokiem przewidzianym w ustawie o rewitalizacji, który jest niezbędny, by taką strefę powołać jest przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji.

W poprzednich latach przeprowadzona została szczegółowa analiza dotycząca obszaru, który powinien zostać poddany procesom rewitalizacji. Nie możemy zwalniać zmian na lepsze w zdegradowanych osiedlach, tym bardziej w przededniu kolejnej edycji środków europejskich. Dlatego postulujemy opracowanie tego niezbędnego dokumentu – uzasadnia radna Jolanta Niezgodzka, radna Nowoczesnej. W zakresie rewitalizacji klub .Nowoczesna zwraca uwagę na szereg wnętrz podwórzowych, które od lat czekają na remont. W obecnym tempie remont wszystkich miejskich podwórek może zająć jednostkom miejskim nawet kilkadziesiąt lat.

Radni i radne Nowoczesnej w swoich wnioskach przewidują zwiększenie finansowania na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – remonty szkół i przedszkoli, a także poprawę infrastruktury sportowej. Klub proponuje również zwiększenie nakładów na budowę i remonty wrocławskich ulic, wraz z odpowiednią infrastrukturą pieszo-rowerową i nasadzeniami zieleni, zgodną z przyjętą w ubiegłej kadencji Rady Miejskiej strategią zrównoważonej mobilności. Chodzi tu o stare ulice pokryte mocno zdegradowaną kostką brukową, jak np. ul. Szczytnicka, Piastowska, czy Nowowiejska, jak również nowe inwestycje, jak np. projekt i budowa ul. Hiacyntowej.

Zdaniem radnych Nowoczesnej niezbędne jest większe wsparcie finansowe dla programu Wrocław Karmi Piersią. Autorka projektu uważa, że szczególnie w trudnych czasach pandemii niezbędne jest wsparcie dla rodziców. Program, który przygotowaliśmy jest nowoczesny i odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Należy wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci, a także wspierać kobiety w możliwie najszybszym i najsprawniejszym powrocie do aktywności zawodowej – argumentuje Agnieszka Kędzierska.

Więcej o projekcie Wrocław Karmi Piersią przeczytać można na stronie wroclawkarmipiersia.pl. Nowoczesna postuluje również wprowadzenia specjalnych lekcji konstytucji we wrocławskich szkołach.

Świąteczny klimat przedświątecznych zakupów – wystrój inspirowany przyrodą

Poprzedni artykuł

Mamy coraz więcej „ozdrowieńców”, u których choroba zostawiła trwały ślad – powstaje drugi w Polsce Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po COVID-19

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

1 Komentarze

  1. https://www.krakow.pl/aktualnosci/242349,1926,komunikat,rok_zakazu_palenia_weglem_i_drewnem_w_krakowie.html
    Minął rok od wejścia w życie zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce został objęty tego typu przepisami. Jakość powietrza sukcesywnie się poprawia, co pokazują dane ze stacji monitoringu. Miasto nie spoczęło na laurach i realizuje nowe projekty mające na celu zapewnienie mieszkańcom oddychania jak najczystszym powietrzem.
    – Kraków od wielu lat jest liderem w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Mija rok od obowiązywania na terenie miasta uchwały antysmogowej, która zakazuje stosowania paliw stałych w obszarze administracyjnym gminy miejskiej Kraków. Przez połowę ostatniej dekady walka ze smogiem gwałtownie przyspieszyła dzięki zaangażowaniu mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz samorządowych – mówi prezydent Jacek Majchrowski.
    Mieszkańcy Krakowa, którzy zmienili system ogrzewania oparty na paliwie stałym na jeden z systemów proekologiczny i ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, mogą uzyskać pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.
    administracyjnym gminy miejskiej Kraków. Przez połowę ostatniej dekady walka ze smogiem gwałtownie przyspieszyła dzięki zaangażowaniu mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz samorządowych – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.