zdjęcie ilustracyjne

Mieszkańcy zaniepokoili się planami sprzedaży terenu przy ul. Sarbinowskiej we Wrocławiu pod budowę mieszkań. Postanowili zorganizować w tej sprawie protest, który miał odbyć się w nadchodzący czwartek. Zielone Kuźniki zgłosiły projekt ochrony przyrody w formie użytku ekologicznego pn. “Korytarz Ekologiczny Doliny Ślęzy”. W czwartek będzie on przedmiotem obrad i głosowania Rady Miejskiej Wrocławia.

— Atmosfera globu ociepla się w niespotykanym tempie. Wrocław znajduje się w stanie alarmu klimatycznego. Ochrona terenów zielonych powinna być priorytetem polityki miasta — zauważają organizatorzy protestu.

—Wyraźmy Swój sprzeciw wobec niewłaściwych decyzji urzędników. Wyraźmy Swój sprzeciw wobec przeznaczania terenów zielonych pod zabudowy. Wyraźmy sprzeciw wobec wycinek drzew — zachęcają do uczestniczenia w czwartkowym proteście.

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk wydał w tej sprawie oświadczenie i poinformował, że zielony teren na Kuźnikach nie zostanie sprzedany.

Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,

ochrona i rozwój terenów zielonych we Wrocławiu jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Adaptacja do zmian klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań wszystkich dużych miast. Tylko od początku mojej kadencji posadzono we Wrocławiu już 20 tys. nowych drzew oraz 150 tys. nowych krzewów i pnączy. Utworzyliśmy także prawie 100 hektarów nowych terenów zielonych – w tym 8 nowych parków oraz 45 zieleńców. Dodatkowo zabezpieczyliśmy planami miejscowymi kolejne 24 miejskie tereny zielone o łącznej powierzchni 22 ha.

Teraz czas na kolejny krok. Odpowiadając na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i rozwojem terenów zielonych zdecydowałem o odstąpieniu od planowanej sprzedaży terenu przy ul. Sarbinowskiej na Kuźnikach.

To obszar o dużym potencjale przyrodniczym, dlatego też dodatkowo ten teren zostanie odpowiednio zabezpieczony w aktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – będzie w nim określony wyłącznie jako zieleń.

Mieszkańcy utworzyli inicjatywę uchwałodawczą, by na zielonych terenach Kuźnik ustanowić użytek ekologiczny. Dokument jest jednak niekompletny – nie ma w nim m.in. inwentaryzacji przyrodniczej, która świadczyłaby o szczególnych wartościach środowiskowych tego obszaru, a także opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dlatego też podjąłem decyzję, że z urzędu zlecona zostanie pełna inwentaryzacja przyrodnicza, która wykaże czy i na jakim obszarze zasadne będzie utworzenie użytku ekologicznego. Jeśli z badań wyniknie, że tereny powinny zostać objęte ochroną, wystąpię do Rady Miejskiej Wrocławia z uchwałą o stworzenie użytku ekologicznego.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Piotr Krejner

Rusza Miasteczko Zdrowia, w którym zrobimy darmowe badania

Poprzedni artykuł

Aktywiści chcą Kolei Aglomeracyjnej. Złożyli projekt z ponad 1000 podpisów

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.