Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wczoraj udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. W trakcie posiedzenia zaprezentowano także raport o stanie województwa za rok 2019, nad którym mogli debatować nie tylko samorządowcy, ale również mieszkańcy regionu.

W trakcie sesji po raz drugi już odbyła się również debata o stanie województwa. Punktem wyjściowym do dyskusji był raport, dotyczący pracy zarządu w kontekście realizacji programów, strategii, polityk, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku. To opracowanie przygotowywane jest każdego roku w związku z nowymi zapisami w ustawie o samorządzie województwa.

Dochody na poziomie ponad 1,18 mld złotych i wydatki w wysokości ponad 1,11 mld złotych – to najważniejsze liczby przedstawiające budżet województwa w 2019 roku. Dzięki racjonalnej polityce finansowej w ubiegłym roku udało się osiągnąć blisko 65 mln złotych nadwyżki budżetowej przy pierwotnie planowanej nadwyżce wysokości ok 14 mln złotych. To bardzo istotny wskaźnik, którego wysokość stanowi o możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego – czyli zaciągania kredytów na realizację inwestycji.

Od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się zadłużenie regionu. W 2014 roku dług województwa opiewał na kwotę ponad 776 mln zł, w 2018 roku 610 mln zł., a na koniec 2019r.  wynosił 530 mln zł.

Po raz kolejny znaczna część budżetu, bo przeszło 520 mln zł, przeznaczona została na transport. Mam tu na myśli zarówno niezbędne inwestycje drogowe, ale organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Mocno stawiamy na dobrą infrastrukturę transportową, ponieważ to od niej zależy zarówno rozwój gospodarczy regionu, jak i komfort przemieszczania się Dolnoślązaków i turystów – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wśród realizowanych inwestycji znalazły się m.in: dalsza budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, budowa obwodnicy Dzierżoniowa, czy modernizacja dróg wojewódzkich. W 2019 roku Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. kolejne nieczynne linie kolejowe o łącznej długości blisko stu kilometrów. Kolejowa mapa Dolnego Śląska docelowo zostanie rozszerzona o ponad 20 nowych tras o łącznej długości około 400 km. Przejmowanie i uruchamianie kolejnych tras ma ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych częściach województwa, ale ma również pozytywny wpływ na rozwój turystyki w regionie. W ubiegłym roku, niespełna rok od przejęcia przez samorząd województwa, została wyremontowana linia kolejowa między Bielawą a Dzierżoniowem i obecnie służy podróżnym. Koszty rewitalizacji linii wynosiły niemal 15 milionów złotych. W 2019 roku Koleje Dolnośląskie przewiozły niemal 14,1 mln pasażerów, co stanowiło wzrost liczby podróżnych o ponad 2,4 mln pasażerów w odniesieniu do roku wcześniejszego.

Na kulturę w zeszłym roku przeznaczono niemal 100 mln zł. Środki te pozwoliły nie tylko na bieżące utrzymanie 17 instytucji kultury w całym regionie, ale również na współudział w realizacji programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Blisko 100 mln zł wyniosły również wydatki na edukację i naukę, ponad 85 mln zł na rozwój regionalny, a na ochronę zdrowia przeznaczono około 76 mln zł.

Wydatki na transport stanowiły ponad 46% budżetu, na drugim miejscu znalazła się kultura – 8,9%, dalej edukacja i nauka – 8,9%, wsparcie rozwoju regionalnego – 7,7%, a na ochronę zdrowia przeznaczono 6,8% wydatków budżetowych.

Poprzez: umwd.dolnyslask.pl

Polacy jeżdżą do pracy elektrycznymi hulajnogami – we Wrocławiu już ponad miesiąc

Poprzedni artykuł

LOT z Wrocławia – wracają popularne wakacyjne destynacje

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.