Należy odróżnić pokojowy protest od ataków na Kościoły, ważne dla Polaków pomniki, wykrzykiwanie wulgaryzmów oraz obrażanie ludzi o odmiennych poglądach. (…) Obecnie dochodzi do coraz bardziej groźnych i niebezpiecznych incydentów. Wkrótce protesty mogą wymknąć się spod kontroli. Hasła padające ze strony liderki protestów wzywają do anarchii i de facto do obalenia obecnego porządku. (…) Apel może być potraktowany przez wrocławian jako zachęta do protestu i wpłynąć na jego eskalację, co w kontekście coraz większej zachorowalności na COVID-19 jest dziś szczególnie niebezpieczne

Tak napisali w swoim oświadczeniu radni Rady Miejskiej Wrocławia reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. W swoim dokumencie odnoszą się do zaplanowanej na dzisiaj nadzwyczajnej sesji, podczas której ma być rozpatrywany projekt „apelu o poszanowanie praw kobiet” złożony przez kilkunastu radnych związanych z prezydentem miasta, którzy chcą, aby samorząd Wrocławia >> radykalnie sprzeciwił się drastycznemu ograniczeniu praw kobiet, jakie nastąpiło 22 października na mocy wyroku „Trybunału Konstytucyjnego” << (cudzysłów wokół nazwy w oryginale wniosku – przyp.red.). Sesja Rady Miejskiej rozpoczyna się w chwili, gdy publikujemy ten materiał i odbywa się w trybie zdalnym.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w swoim, wydanym dzisiaj rano, oświadczeniu zgłaszają wątpliwości czy Rada Miasta powinna być areną wojny ideologicznej. Każdy z nas ma swoje zdanie na temat dotychczasowego kompromisu aborcyjnego i obecnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, niemniej jednak zostaliśmy wybrani przez mieszkańców Wrocławia do zajmowania się problemami miasta, a nie kwestiami ideologicznymi do czego skłania apel grupy radnych.

AKTUALIZACJA 1: 29.10.2020 – 12:25

W głosowaniu zdalnym uczestniczyło 35 radnych, z czego 26 było ZA, a 9 było PRZECIW. Apel został przyjęty – poniżej wykaz głosowania w tej sprawie.

AKTUALIZACJA 2: 29.10.2020 – 15:05

Stanowisko wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji zajął dzisiaj Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Uchwała została przyjęta większością głosów. Jej treść zamieszczona na dole tego materiału.

Poniżej zamieszczamy wydane rano oświadczenie klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej Wrocławia oraz treść apelu w sprawie poszanowania praw kobiet sporządzonego przez grupę radnych miasta Wrocławia.

Oświadczenie Klubu Prawo i Sprawiedliwość

W demokracji naturalne jest publiczne wyrażanie swojego zdania, także w formie protestu. Należy jednak odróżnić pokojowy protest od ataków na Kościoły, ważne dla Polaków pomniki, wykrzykiwanie wulgaryzmów oraz obrażanie ludzi o odmiennych poglądach. Protest, który teoretycznie miał wyrażać sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego został jednak w dużej mierze zawłaszczony przez środowiska skrajnej lewicy, które chcą wprowadzić aborcję na życzenie, obalić rząd i Trybunał Konstytucyjny.
Mamy bardzo poważne wątpliwości czy Rada Miasta powinna być areną wojny ideologicznej. Każdy z nas ma swoje zdanie na temat dotychczasowego kompromisu aborcyjnego i obecnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, niemniej jednak zostaliśmy wybrani przez mieszkańców Wrocławia do zajmowania się problemami miasta, a nie kwestiami ideologicznymi do czego skłania apel grupy radnych.
Treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego niezależnie czy się z nim zgadzamy czy nie, wynika z Konstytucji, która jest najważniejszym aktem prawa w Polsce. Warto przypomnieć, że w roku 1997 Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Andrzeja Zolla za niekonstytucyjną uznał „społeczną” przesłankę do legalnej aborcji. W związku z orzeczeniem możliwości legalnej aborcji zostały w Polsce znacząco ograniczone.
Konstytucja, która była dla przeciwników politycznych obecnego rządu głównym orężem walki i na którą powoływano się prawie przy każdej okazji, nagle przestała istnieć i stanowić punkt odniesienia. Apel grupy radnych będący przedmiotem dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, jak i burzliwe protesty związane z aborcją, mają wspólnego adresata – jest nim Konstytucja RP uchwalona w roku 1997 za czasów rządu SLD-PSL. Trybunał Konstytucyjny na wniosek grupy posłów dokonał jedynie jej wykładni we wskazanym we wniosku obszarze.
Obecny skład trybunału i jego wyroki są wypadkową demokratycznego procesu. Większość sejmowa zawsze wskazywała poprzez głosowanie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek grupy posłów z roku 2019 dotyczył zbadania zgodności z konstytucją kwestii tzw. aborcji eugenicznej, tj. przypadku podejrzenia choroby płodu lub jego upośledzenia. Nie można zakładać, że wyrok w tej sprawie byłby odmienny za rządów innej formacji. Konstytucja na przestrzeni lat jest niezmienna w kwestiach ochrony życia i to do niej muszą odnieść się sędziowie, a nie do swoich osobistych poglądów.
Należy wskazać, iż faktycznie aborcja w Polsce dotyczy przede wszystkim podejrzenia zespołu Downa (trisomia 21), stąd argumenty ze strony posłów wnioskujących o zbadanie konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej znajdują odzwierciedlenie w statystykach. Po wyroku aborcja w Polsce nadal będzie legalna w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w wypadku ciąży, która jest wynikiem gwałtu.
Trudno jednoznacznie orzec czy i kiedy Sejm doprecyzuje przepisy związane z aborcją, tak aby chroniły przede wszystkim przypadki upośledzenia intelektualnego w stopniu lekkim (zespół Downa), a dopuszczały aborcję w przypadku występowania wad letalnych płodu, natomiast jest to jedyna legalna droga do wypracowania nowego kompromisu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  Zmiana konstytucji wydaje się dziś kwestią zupełnie odległą.
Odnosząc się bezpośrednio do treści apelu uznajemy, iż jego przyjęcie może być źródłem jeszcze większej eskalacji protestów. Obecnie dochodzi do coraz bardziej groźnych i niebezpiecznych incydentów. Wkrótce protesty mogą wymknąć się spod kontroli. Hasła padające ze strony liderki protestów wzywają do anarchii i de facto do obalenia obecnego porządku.
Procedowany apel tak naprawdę uderza w Konstytucję RP, która jest źródłem prawa w Polsce i na której opiera się wyrok Trybunału. Nie nawołuje on do tonowania emocji, merytorycznej dyskusji i podjęcia dialogu, co jest obecnie konieczne. Apel może być potraktowany przez wrocławian jako zachęta do protestu i wpłynąć na jego eskalację, co w kontekście coraz większej zachorowalności na COVID-19 jest dziś szczególnie niebezpieczne.
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Michał Kurczewski

 

Projekt apelu złożony przez grupę radnych

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża niepokój wobec skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W jego efekcie w całym kraju wybuchła fala protestów i społecznego oburzenia. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że to właśnie w niebezpiecznym czasie pandemii tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice w celu zamanifestowania swoich poglądów.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego narusza tzw. kompromis aborcyjny z 1993 roku, pozbawiając Kobiety dotychczasowych praw i podmiotowości, które to wartości są fundamentem umowy społecznej gwarantowanej konstytucją.
Wobec powyższego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego solidaryzując się z Kobietami, które postanowiły zamanifestować swoje prawo do wyboru i decydowania o własnej przyszłości podejmuje niniejsze stanowisko uznając tym samym, że w demokratycznym państwie każdy z nas jest uprawniony do protestowania w obronie utrwalonych praw i wyznawanych wartości, gdy ma poczucie, że są one zagrożone.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje jednocześnie o manifestowanie swoich przekonań przez wszystkich uczestników toczącej się debaty, w formie i treści odnoszącej się z szacunkiem do wartości historycznych i kulturowych, w tym tradycji debaty i tolerancji, które stanowią spuściznę wielu pokoleń Polaków oraz w sposób uwzględniający aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną w kraju.

 

Seniorka zabłądziła w mieście – policjanci pomogli wrócić do domu

Poprzedni artykuł

Komunikacja publiczna we Wrocławiu – 1 listopada oraz 2 – 6 listopada – znajdź swoje połączenie

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

1 Komentarze

  1. […] pozwalający szanować odmienne poglądy i nie zagrażający zdrowiu publicznemu. Dzisiaj także informowaliśmy o apelach przyjętych przez samorząd miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego. Dokumenty te przyjmowane niejednogłośnie są […]

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.