Po wskazaniu rekomendowanego przebiegu drogi ekspresowej S8 pomiędzy Kotliną Kłodzką a Autostradową Obwodnicą Wrocławia – na odcinku południowym (Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki – Magnice), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu trafi wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla całego przebiegu mającej powstać arterii.

Wybór wariantu rekomendowanego poprzedzony był przeprowadzeniem analizy wielokryterialnej uwzględniającej aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne dla każdego z proponowanych rozwiązań. W toku prowadzonych prac projektowych i po spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem projektant przeanalizował wszystkie uwagi i opinie, które wpłynęły w formie ankiet. Obecnie wykonawca kompletuje materiały do wystąpienia z wnioskiem o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – podaje dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych za optymalny uznała przebieg drogi ekspresowej S8 stanowiący kompilację tzw. „wariantów odcinków decyzyjnych” A2_B4_C4_D2+D3_E2, co można zobaczyć na poniższej mapce (po kliknięciu można ją pobrać i powiększyć widok).

Trzeba w tym miejscu dodać, że odcinek decyzyjny D3, w rekomendacji KOPI został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39, co oznacza wyprowadzenie DK39 z Łagiewniki, gdzie obecnie funkcjonujące skrzyżowanie dróg krajowych nr 8 i nr 39 jest obsługiwane sygnalizacją świetlną i przyczynia się niemal przez całą dobę do powstawania znacznych zatorów.

Zaprojektowanie i wybudowanie ok. 80-kilometrowego fragmentu południowego nowej ekspresówki S8 podzielono na trzy krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice – AOW).

Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, a jako drugi odcinek Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice Śląskie – Kłodzko.

Kolejnym krokiem formalnym procedury inwestycji, o której niedawno informowaliśmy w naszym portalu, jest wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S8. W trakcie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Na podstawie konsultacji, zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz, w decyzji RDOŚ wskazany zostanie wariant drogi przeznaczony do dalszych prac na koncepcją programową i ostatecznie do realizacji.

Według zapewnień dolnośląskiego oddziału GDDKiA: podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.

Trening i integracja – siatkarze KFC Gwardii Wrocław na zgrupowaniu w Borowicach [VIDEO]

Poprzedni artykuł

Matura 2020 – znamy wyniki i liderów zdawalności na Dolnym Śląsku

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.