Rozpoczęły się  prace remontowe i konserwatorskie na moście Zwierzynieckim. Elementy rusztowania stanęły na północnej stronie chodnika. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się teraz chodnikiem po stronie ogrodu zoologicznego.   Jezdnia w kierunku do ul. Skłodowskiej – Curie zostałą zwężona. Przez cały czas trwania robót most będzie jednak w pełni przejezdny dla samochodów i tramwajów.

Most Zwierzyniecki jest jedną z najstarszych czynnych przepraw z utrzymanym ruchem kołowym i tramwajowym we Wrocławiu. Pierwotnie w miejscu tym funkcjonowała od 1655 roku przeprawa drewniana, obecny kształt i wygląd mostu jest efektem prac inżynierskich i architektonicznych z 1897 roku. Rozpoczynana właśnie inwestycja ma na celu wyremontowanie części chodnikowej mostu oraz przywrócenie secesyjnemu zabytkowi blasku – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Właśnie dlatego w ramach zaplanowanej inwestycji, prócz prac sieciowych, drogowych oraz inżynierskich, zostaną wykonane kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie:  czyszczenie i konserwacja elementów kamiennych i stalowych, zabezpieczenie ich powłoką antykorozyjną i antygraffiti.

– Cztery cokoły wykonane z czerwonego piaskowca zostaną kompleksowo odrestaurowane i wzmocnione. Brakujące stalowe i kamienne elementy będą odtworzone, sieci uzbrojenia podziemnego biegnące w chodnikach (ciepłownicza, energetyczna i wodociągowa) również zostaną przebudowane – dodaje Ewa Mazur ze ZDiUM.

W zakresie robót budowlanych przewidziano także badania stratygraficzne, w celu ustalenia oryginalnych barw mostu Zwierzynieckiego wykonanych w 1897 roku. Wyniki badań posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji MKZ o kolorystyce mostu. Wstępnie dla celów projektowych założono jednak, że będzie to tonacja kolorystyczna zbliżona do obecnej.

Realizacja zaplanowanych robót wymaga wykonania rusztowań na samym moście oraz rusztowań podwieszanych, które będą wykorzystywane przez cały czas trwania prac sieciowych, renowacyjnych i konstrukcyjnych.

Roboty  konstrukcyjne  dotyczą wykonania  nowej  płyty  chodnikowej,  naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz zabezpieczenie antykorozyjnego konstrukcji stalowej i betonu. Roboty renowacyjno – odtworzeniowe dotyczyć będą stalowych i kamiennych elementów zabytkowych. Roboty branżowe obejmą:

– montaż nowych kanałów technologicznych MKT,

– przebudowę sieci wodociągowej,

– remont istniejącej sieci ciepłowniczej,

– wymianę osłon (otuliny) sieci ciepłowniczej,

– demontaż nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moście.

Prace przeprowadzi konsorcjum firm – Probudowa sp. z o.o. oraz ROTOMAT sp. z o.o. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 9,3 mln. zł. Prace powinny zakończyć się latem przyszłego roku.

Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną. Czarnek ws. zdalnego nauczania

Poprzedni artykuł

Petar Mijović nie jest już trenerem koszykarskiego Śląska

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.