Od okresu pandemii obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania naszymi działaniami. Przydzielamy dotacje, do których każdy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny. Oznacza to, że przedsiębiorcy są w na tyle dobrej sytuacji, że myślą nie tylko o przetrwaniu, ale też o rozwoju oraz nowych inwestycjach i innowacjach – informuje prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje jeszcze ponad miliardem złotych dla przedsiębiorców z perspektywy finansowej 2014 – 2020. We wszystkich programach operacyjnych, które wdrażamy w rok 2021 weszliśmy z kwotą ponad 1 mld zł. Wszystkie nasze konkursy spotykają się z tak ogromnym zainteresowaniem, że nie będzie problemu z wydaniem tych pieniędzy – zapewnia prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Stwierdziła ponadto, że do agencji wpłynęła bardzo duża ilość projektów innowacji. W tej perspektywie finansowej, która za chwilę się kończy, podpisaliśmy ponad 10, 5 tys. umów, co oznacza taką liczbę dobrych i bardzo dobrych projektów. To są efekty naszych działań, efekty, jakie przynoszą środki unijne i efekty pracy naszych przedsiębiorców. I to jeszcze nie koniec, bo nadal trwają konkursy i do końca roku będzie możliwość startowania w nich – poinformowała prezes PARP. Uzupełniła, że jedno z czołowych działań PARP „Badania na rynek”, które promuje innowacyjne pomysły nigdy nie cieszyło się takim zainteresowaniem przedsiębiorców jak w tym roku. Mieliśmy przygotowaną pulę środków 0,5 mld a zostało złożonych 660 wniosków na kwotę ok. 4 mld zł. Zainteresowanie jest ogromne i możliwości przedsiębiorców są ogromne – podkreśliła.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 PARP nadal będzie wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i uczestniczyć we wdrażaniu trzech programów operacyjnych, które stanowią kontynuację obecnych. W nowej perspektywie chcemy, żeby działania, które będą wdrażane opierały się na dobrych rozwiązaniach, które już się sprawdziły – zaznaczyła prezes Małgorzata Oleszczuk.

Poinformowała, że programy te obejmą na pewno takie dziedziny jak: innowacje, badania i rozwój, kwestie infrastrukturalne, cyfryzację oraz automatyzację i robotyzację. Odnosząc się do dwóch ostatnich prezes PARP stwierdziła: to są dziedziny, na które w kolejnej perspektywie musimy zwrócić uwagę i przyspieszyć, jeśli chodzi o rozwój tych nowych technologii. Dodała, że agencja będzie też przykładała dużą wagę do rozwoju nowych kompetencji, dlatego że wraz z rozwojem nowych technologii potrzebne jest ich podnoszenie.

Zdaniem Małgorzaty Oleszczuk jednym z warunków powodzenia działań Polskiej Agencji Przedsiębiorczości jest dobra i coraz silniejsza współpraca z wieloma instytucjami, ministerstwami, agencjami i urzędami. Ta współpraca, która od kilku lat bardzo dobrze przebiega i wiele inicjatyw wspólnie realizujemy, spowodowała, że w czasie pandemii to po prostu procentowało – zaznaczyła.

Przypomniała, że jeszcze przed pandemią, kiedy wchodziła Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw reformujących przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, PARP i Ministerstwo Rozwoju zorganizowały cykl 120 konferencji dla przedsiębiorców z całej Polski. Zapraszaliśmy przedsiębiorców i instytucje, które uczestniczyły w tym procesie. I przedsiębiorcy byli zaskoczeni tym, że to administracja rządowa wychodzi do nich. Zaprasza na spotkanie, tłumaczy, jakie są zmiany, pyta o problemy, odpowiada na pytania – mówiła prezes PARP. Z podobnym pomysłem wyszliśmy też wtedy, kiedy rozpoczęła się pandemia i znów nastąpiło bardzo wiele zmian, wprowadzane były kolejne tarcze, obostrzenia i różne ułatwienia, usprawnienia dla przedsiębiorców. Zorganizowaliśmy wtedy wspólnie z MR i naszymi partnerami cykl 20 wideokonferencji. Uczestniczyło w nich ponad 20 tys. osób – dodała Małgorzata Oleszczuk.

Zadaniem PARP w pierwszym roku pandemii było wsparcie średnich przedsiębiorców z całej Polski środkami finansowymi z tarczy na bieżącą działalność. Spośród 15 tys. potencjalnych beneficjentów wnioski złożyło 6,5 tysiąca, z czego pomoc otrzymało 4,5 tys. firm spełniających wymagane kryteria. Środki finansowe pochodziły z dwóch programów operacyjnych: 2 mld zł z programu „Inteligentny rozwój” oraz 0,5 mld z programu „Polska Wschodnia”. Jak podała prezes Małgorzata Oleszczuk, sprawne przeprowadzenie tego działania wymagało stworzenia ponad stuosobowego zespołu składającego się z pracowników wszystkich komórek agencji.

Nasze działania wpisują się zarówno w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i teraz w Plan dla Pracy i Rozwoju – konkretne programy gospodarcze, które łączą w sobie siłę, potencjał i działania wszystkich instytucji rządowych. Efekty tego już są widoczne i będą widoczne w przyszłości. Ważne, że te działania są dobrze prowadzone i przedsiębiorcy są zadowoleni – podsumowała prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk.

Poprzez: PAP MediaRoom

Jacek Magiera spotkał się z dziennikarzami podczas pierwszej konferencji prasowej [VIDEO]

Poprzedni artykuł

Stracił fałszywe prawo jazdy. Nieugięcie twierdził, że dokument jest autentyczny, bo został wydany w szkole jazdy

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.