W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wrocławski ratusz wprowadził do systemu rekrutacyjnego funkcję umożliwiającą przesłanie podpisanych dokumentów do placówek elektronicznie, bez składania ich osobiście, jak było do tej pory. W ten sposób nabór może odbyć się całkowicie on-line. 

Co ważne, osoby, które nie maja możliwości pobrać dokumentów wymaganych do rekrutacji (np. zaświadczenia o zatrudnieniu), będą mogły złożyć oświadczenie, a odpowiednie dokumenty dostarczyć w późniejszym terminie.

Jak podaje wrocławski ratusz, w przedszkolach jest ok. 25 tysięcy miejsc. Do rekrutacji wystawionych zostało ok 6,5 tysiąca wolnych miejsc. W 2020 roku otwartych ma być 9 placówek publicznych prowadzonych przez miasto lub inne podmioty. W 2021 roku planujemy utworzenie 12 kolejnych placówek prowadzonych przez Miasto lub we współpracy z innymi jednostkami.

Elektroniczne składanie wniosków rozpoczęło się dzisiaj ok godziny 12 a zakończy w środę, 25 marca. Wniosek można także pobrać osobiście, wypełnić i złożyć w placówce pierwszego wyboru, rekomendowane jest jednak składanie wniosków przez internet.

Formularz jest dostępny na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Wyniki pierwszego etapu poznamy 4 maja. Cały nabór zakończy się 31 sierpnia wywieszeniem list dzieci przyjętych w podziale na grupy przedszkolne. Przed tym terminem rodzice będą sprawdzać wyniki kwalifikacji, składać informacje o ewentualnej rezygnacji z miejsca oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w naborze dodatkowym.

Aby rekrutować się do przedszkola należy wypełnić formularz (instrukcję krok po kroku znajdą Państwo tutaj: https://youtu.be/J39Md49aCNM ), następnie wniosek należy wydrukować, podpisać, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i w wersji elektronicznej przesłać wraz załącznikami przez system rekrutacyjny.

Wypełniając wniosek należy wprowadzić dane dziecka i rodziców, wybrać z listy maksymalnie 3 placówki i uszeregować je w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej, a następnie zaznaczyć w formularzu kryteria, które dziecko spełnia (np. wielodzietność, pieczę zastępczą, dwoje pracujących rodziców, rodzeństwo w tej samej placówce etc.).

O kolejności przyjęć decyduje liczba punków uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych. Dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnościami lub posiadające osobę niepełnosprawną w rodzinie, dzieci rodziców samotnych bądź z rodzin zastępczych otrzymują 200 punktów za spełnienia jednego z kryteriów. Dodatkowe punkty otrzymują dzieci, których rodzice pracują (50 punktów), lub pracuje jeden z rodziców (40 punktów), których rodzice rozliczają się we Wrocławiu (30 punktów), dzieci rekrutowane do przedszkola z rodzeństwem, lub które posiadają już rodzeństwo w danej placówce (10 punktów). Dodatkowo punkty oblicza się także w oparciu o kryterium dochodowe.

Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w latach 2014–2017, mieszkające na terenie Wrocławia. Dzieci urodzone w 2018 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich na wolne miejsca po 31 sierpnia 2020 r. Taka sama procedura dotyczy dzieci mieszkających poza Wrocławiem

Szczegółowe informacje – oferta rekrutacyjna, kalkulator dochodu, kryteria rekrutacji, słowniczek pojęć – są dostępna na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/main!execute.action

Lista placówek jest dostępna na stronie rekrutacyjnej w zakładce “Informator o ofercie” pod adresem: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/main!execute.action

Dzieci bez opieki i narkotyki w kieszeni – alkoholowa skrajna nieodpowiedzialność

Poprzedni artykuł

Wszystkie wypłaty z ZUS w terminie – także „trzynastki”

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.