Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w ostatnich trzech tygodniach wypłacił Dolnoślązakom dodatki solidarnościowe na kwotę 8 166 108.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, o świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Wypłata idzie bardzo szybko, bo wnioski można składać tylko przez Internet. Dolnoślązacy wysłali do nas w czerwcu i lipcu 6638 wniosków – mówi rzeczniczka dolnośląskiego ZUS Iwona Kowalska-Matis. W całym kraju wpłynęło do nas prawie 89 tys. wniosków w o dodatek. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki wnioskują kobiety (59%), Jeśli chodzi o podział wiekowy to najwięcej wniosków składają osoby młode.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną.

Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Legnicki oddział ZUS przelał na konta wnioskodawców 1 899 990 zł, wałbrzyski oddział 2 831 274 zł, a wrocławski kwotę 3 434 844 zł. W całej Polsce wypłaty przekroczyły już 110 mln zł.

Narko… i alko… -kierowcy – tym razem bez tragicznych skutków

Poprzedni artykuł

STUDIO FAKTY – Filip Macuda: „Piłka jest w grze, krótka przerwa w sezonie, emocje nie ustają” [VIDEO]

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.