Radny Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa Michał Piechel został w ubiegłym tygodniu powołany na stanowisko społecznego doradcy prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami.

Nominację wręczył Michałowi Piechelowi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który powiedział m.in.: robimy naprawdę wiele, by uczynić Wrocław miastem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami, miastem wygodnym i otwartym. Powołuję na stanowisko doradcy pana Michała Piechela i cieszę się, że będę miał silne, merytoryczne wsparcie w realizowanych dla Wrocławia projektach. Michał Piechel od lat jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym i dziękuję, że zdecydował się zaangażować w kolejny projekt na rzecz miasta. Pragnę podziękować prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za dzisiejszą nominację. Chciałbym podkreślić, że moją służbę zacznę od godnego upamiętnienia wielkiego orędownika walki o prawa osób z niepełnosprawnościami Bartłomieja Skrzyńskiego. Pragnę z serca kontynuować jego dzieło „Wrocław bez barier” – podkreślił radny Michał Piechel.

Społeczny doradca prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami będzie pracować nad miejskim projektem uchwały antydyskryminacyjnej osób z niepełnosprawnościami, która zastąpi uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z 2012 r. Michał Piechel planuje też organizację Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Główną ideą tego kongresu byłoby stworzenie samorządowego forum dla dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń we współpracy z władzą rządową. Moim pragnieniem jest, aby echo tego kongresu miało wymiar ogólnopolski, z akcentem samorządowym i przedkładało się na odczuwalną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – omówił swoje plany nowo powołany doradca.

Działalność Michała Piechela wesprze od strony technicznej Biuro Wrocław Bez Barier, znajdujące się w strukturze Departamentu Prezydenta UM Wrocławia.

Zakres działania doradcy obejmuje m.in.:

  1. inicjowanie, monitoring i uczestnictwo w działaniach Gminy Wrocław na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami przy realizacji przez Gminę Wrocław zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  3. promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez inicjowanie szkoleń, debat i akcji edukacyjnych;
  4. proponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
Michał Piechel
  • urodził się we Wrocławiu. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w Zespole Szkół Nr 21 przy ulicy Ignuta, następnie uczył się w Liceum Integracyjnym „Amigo” przy ul. Żelaznej we Wrocławiu. W 2013 r. z tytułem magistra teologii zakończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym na Katedrze Historii Filozofii. Pracuje w Ośrodku Pamięć i Przyszłość. W 2013 r. został radnym Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu osiedla. W 2014 r. w wyborach samorządowych został wybrany do Rady Miejskiej Wrocławia. W lipcu 2015 otrzymał powołanie do Społecznej Rady przy Ośrodku „Neuromed”.
  • Był członkiem Stowarzyszeń: Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym „Ostoja”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Działał w Krajowym Komitecie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz w Społecznej Radzie Pożytku Publicznego kadencji 2017-2020. Angażuje się również w działalność Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD.
  • Jest osobą z niepełnosprawnością fizyczną (w wyniku dziecięcego porażenia mózgowego). Mówi o sobie, że urodził się jako osoba niepełnosprawna i takim pozostaje do dziś będąc – w miarę możliwości – osobą samodzielną. Od początku lat studenckich angażował się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Tramwaj zwany… ogrzewaniem – pomoże osobom w kryzysie bezdomności

Poprzedni artykuł

Piłkarze „Parasola” Wrocław piszą piękną historię – zwyciężyli w turnieju o Puchar Prezesa PZPN kategorii U-11!

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.