Trwa nabór na bezzwrotne dotacje w ramach Tarczy 6.0 w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji do 5 tysięcy złotych, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy odczuwają skutki epidemii koronawirusa. część jest zmuszona do ograniczenia lub czasowego zawieszenia swoich działalności. Od soboty, 19 grudnia, mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego instrumentu pomocowego w ramach rządowej Tarczy 6.0, o czym informowaliśmy obszernie w naszym portalu. To bezzwrotna dotacja w wysokości do 5 tys. zł, którą realizują powiatowe urzędy pracy. Tylko na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego z dotacji może skorzystać około 12 tysięcy przedsiębiorców.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności,
  • przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Co ważne, wszystkie trzy warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50). Warto jednak podkreślić, że uprawnieni do otrzymania dotacji są także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników. Pomocą zostały objęte branże, które zostały najbardziej dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną. To m.in.: gastronomia (m.in. restauracje, ruchome placówki gastronomiczne), handel detaliczny (targowiska, bazary), sport (siłownie, fitness, baseny, uzdrowiska), turystyka (m.in. przewodnicy, hotele) czy branża kulturalno-rozrywkowa (działalność fotograficzna, filmowa czy estradowa, muzea).

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej przez kolejne trzy miesiące od dnia jej udzielenia. Nabór wniosków będzie prowadzony nie dłużej, niż do 31 stycznia 2021 roku – informuje Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Tarcza 6.0. wprowadziła szereg form wsparcia dla przedsiębiorców. Jednorazową dotację do 5 tys. zł można łączyć z pozostałymi elementami Tarczy. Skorzystają z niej m.in. przedsiębiorcy, którzy wcześniej pobrali jednorazową pożyczkę z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. Tarcza 6.0 obejmuje też m.in. świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad oraz odroczenie płatności zaliczek na PIT od pracowników. Co jednak ważne, wsparcie z różnych publicznych źródeł nie może być przeznaczane na ten sam cel.

Jak otrzymać dotację?
  • Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem portalu gov.pl.
  • Po logowaniu, w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, należy wypełnić elektroniczny formularz “wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy”.
  • Za pośrednictwem portalu przedsiębiorca wysyła również do PUP niezbędne dokumenty.
  • Powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu, według kolejności wpływu.
  • Dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczychod zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.
  • Szczegóły dot. naboru (m.in. instrukcja składania wniosku) znajdują się w linku: praca.gov.pl/-/13893556-nabor-wnioskow-dotacja-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow

Brawura napędzana alkoholem – kumulacja ryzyka na drodze

Poprzedni artykuł

Nowe domy dla jerzyków – Nadodrze i Ołbin będą mieć naturalną ochronę przed komarami

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.