Polski Ład zawiera rozwiązania, które spełniają postulaty młodych ludzi związane z m.in. dostępnością mieszkań, odchodzeniem od tzw. umów śmieciowych czy zmniejszeniem obciążeń podatkowych – powiedział wiceminister Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w KPRM, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zapowiedział też wsparcie aktywności obywatelskiej tej grupy, np. poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad. W Polskim Ładzie tematy związane z młodzieżą, z nowym pokoleniem zajmują bardzo istotne miejsce i to w różnych obszarach tematycznych. Mamy bardzo konkretne rozwiązania spełniające postulaty, które młodzi ludzie zgłaszają w konsultacjach, jakie teraz prowadzimy w całej Polsce. Te konsultacje mają doprowadzić do partycypacyjnego stworzenia wieloletniej polityki młodzieżowej – wyjaśniał pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek podczas tegorocznego IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Według wiceministra młodzi ludzie bardzo często mówią o problemie odpowiedniego dostępu do mieszkań. Mamy na to odpowiedź w Polskim Ładzie, w postaci gwarancji wkładu własnego oraz pomocy państwa w spłaceniu kredytów osobom przede wszystkim młodym, które decydują się na posiadanie dziecka – zaznaczył wiceminister. Kolejną istotną kwestią dla młodego pokolenia jest nadużywanie przy zatrudnieniu tzw. umów śmieciowych. Jak wskazał Piotr Mazurek, Polski Ład zakłada docelową likwidację tej formy relacji pracownik – pracodawca, a obecnie – wprowadzenie pośrednich form związanych z równym traktowaniem tych umów z umową o pracę.

W trakcie konsultacji strona społeczna zwracała też uwagę na to, że w Polsce kwota wolna od podatku powinna być większa. W Polskim Ładzie mamy na to odpowiedź – kwota wolna od podatku będzie podniesiona do 30 tys. zł. Jest to 10 razy więcej niż w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę – podkreślił Piotr Mazurek.

Rząd wspiera też zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy publiczne za pomocą takich rozwiązań jak Fundusz Młodzieżowych Rad. Przed kilkoma tygodniami weszła w życie ustawa, która w sposób bardzo istotny wzmacnia ten organ i ustanawia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego instytucje silnych młodzieżowych rad z gwarantowanymi ustawowo kompetencjami” – wskazał pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Rady młodzieżowe otrzymają też dodatkowe umocowania, takie jak kwestia ich obsługi przez urząd danej jednostki samorządu terytorialnego, jak wpływ młodzieży na kształt statutu i na to, kto ewentualnie będzie opiekunem takiej rady. Został również poszerzony katalog podmiotów uprawnionych do powołania młodzieżowej rady. Obligatoryjny czas na rozpatrzenie wniosku o powołanie rady – to trzy miesiące.

Zatem jest cały szereg różnego rodzaju dobrych zmian legislacyjnych uzgodnionych z młodzieżą oraz z samorządowcami, a w Polskim Ładzie dodatkowe rozwiązania wspierające finansowo te instytucje – powiedział Piotr Mazurek. W jego opinii powstawanie młodzieżowych rad jest bardzo ważne. Po pierwsze chcemy w sposób systemowy wzmacniać udział młodych ludzi w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach. Zarówno na poziomie centralnym, jak np. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która już od 2019 roku działa z wieloma sukcesami. Ale także na wszystkich szczeblach samorządowych – wyjaśniał wiceminister.

Doskonale wiemy, że młodych ludzi zawsze jest nieproporcjonalnie mniej we wszystkich gremiach decyzyjnych, tak więc nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje, które przecież właśnie ich dotyczą w największym stopniu, bo często przez wiele lat będą się zmagali ze skutkami takiego czy innego rozstrzygnięcia – mówił Piotr Mazurek.

Jego zdaniem włączanie młodzieży w procesy decyzyjne spowoduje, że będą one bardziej legitymizowane, a młodzi ludzie będą mieli większe poczucie wpływu na rzeczywistość i realnie ten wpływ uzyskają. Wiceminister zwrócił też uwagę, że młodzieżowe rady są korzystne również jako pierwsze pole aktywności młodych ludzi. Tu chodzi także o budowanie ich CV, o przygotowanie przyszłych kadr dla samorządu, dla państwa, dla biznesu, dla sektora NGO – wyjaśnił.

Chcemy, żeby młodzi ludzie zostawali w Polsce i to jest nasz cel podstawowy – podkreślił pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

Dodał, że osoby studiujące zagranicą jako jeden z głównych problemów, jaki widzą w Polsce, wskazują kwestię pewnego braku związku między systemem kształcenia a rynkiem pracy. To oznacza, że młodzi ludzie często kształcili się w kierunkach, które nie zagwarantowały im godnej pracy i płacy. Chcemy temu przeciwdziałać i robimy to na wiele sposobów, np. poprzez polski inkubator rzemiosła. To jest program, który powstał w wyniku współpracy Komitetu Pożytku Publicznego z Ministerstwem Rozwoju – powiedział wiceminister. Jak wytłumaczył, celem zasadniczym tego programu jest przełamanie pewnego nieprawdziwego paradygmatu, który funkcjonował w debacie publicznej – że każdy musi iść na studia, każdy musi być magistrem. Według wiceministra jest bardzo wielu zawodów związanych z szeroko rozumianym rzemiosłem, na które składają się też obecnie nowoczesne profesje przyszłości np. z sektora informatyki czy kosmetologii.

Ta praca czeka na dobrze przygotowanych pracowników, a tymczasem nie ma zastępowalności pokoleń, za mało osób kształci się w kierunku tych zawodów. Polski inkubator rzemiosła na wiele sposobów ma to zmienić, w tej chwili 10 mln zł zostało przeznaczonych na ten cel w pierwszym roku, ale jest to perspektywa dziesięcioletnia, więc w sumie 100 mln zł wydatkujemy, by wspierać organizacje rzemieślnicze – powiedział pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej.

W jego opinii problemem jest również kwestia doradztwa zawodowego w szkołach, która często była traktowana po macoszemu. To jest przestrzeń dla organizacji samorządowych, rzemieślniczych i innych związanych z działalnością gospodarczą – wskazał i dodał, że w tym zakresie została podjęta współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Poprzez: PAP MediaRoom

Pożar hali magazynowej z chemikaliami – zawalił się dach

Poprzedni artykuł

Zaczepiał napotkane osoby proponując im amfetaminę. Spotkał też nieumundurowanych policjantów

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.