„Ostoja z pazurem, czyli wrocławskie kocie piękności” to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać na ul. Świdnickiej.

Na trzynastu planszach do 2 kwietnia można oglądać prace ostojowych artystów i artystek, którzy prezentują portrety kotów we własnej interpretacji. Kocie modelki i modele pochodzą z wrocławskich domów. Partnerem technicznym wystawy jest Metaloplastyka.

Ekspozycję zorganizowało Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Powstało ono w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śląskiej.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym (dla 70 dzieci), wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dzieci do 10 roku życia oraz pomoc psychopedagogiczną dla ich rodzin (dla około 150 dzieci).
 • Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10 prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież niepełnosprawną – uczestniczy w nich około 90 osób.
 • Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4, w którym z rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej i logopedycznej korzysta stale ponad 50 dzieci.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a (dla grupy 30 osób)

Ponadto:

 • stałe punkty informacyjno-poradnicze dla rodzin oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • szkolenia w zakresie metod usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • coroczne turnusy rehabilitacyjno-instruktażowe dla dzieci i ich opiekunów oraz obozy integracyjne dla młodzieży z udziałem rówieśników – wolontariuszy,
 • imprezy okolicznościowe dla podopiecznych i ich rodzeństwa,
 • działalność propagującą aktywność artystyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • stałą współpracę z wyższymi uczelniami,
 • stałą współpracę z wolontariuszami
 • aktywnie uczestniczy w konstruowaniu samorządowych programów skierowanych na podnoszenie jakości życia rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.

W niedzielę 21 marca o godzinie 12:00 organizatorzy planowali dodatkowo wydarzenie, które nawiąże do Światowego Dnia Zespołu Downa, wielu bowiem podopiecznych Stowarzyszenia Ostoja oraz artystów prac posiada właśnie ten syndrom. Do akcji przyłączyć się ma – znana z relacji naszego portalu – Cafe Równik, serwując ciasteczka o ciekawej nazwie „kocie języczki” i komunikując o swoim najbliższym projekcie. W chwili publikacji tej informacji nie wiemy czy wydarzenie to odbędzie się w formie zachowującej zasady obostrzeń epidemicznych.

Jakość wody w gminie Sobótka [VIDEO]

Poprzedni artykuł

„Nowy Dekameron” – zobacz obie części spektaklu online choćby i dzisiaj

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.