Wczoraj ruszyło nowe Centrum Aktywności Lokalnej. W oficynie przy ul. Generała RomualdaTraugutta 81 otwarto ośrodek „Nowe Łąki”, który będzie prowadzony przez Centrum Edukacji Krytycznej. Zaledwie tydzień temu uruchomiono podobną instytucję przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 39a. Oba CAL-e zostały sfinansowane w ramach jednego projektu unijnego: Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności poprzez uruchomienie wielofunkcyjnych miejsc przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku. W Centrum będą realizowane działania w następujących obszarach (m.in.): zieleni miejskiej, w tym warsztaty specjalistyczne z zakresu poprawy wizerunku osiedla poprzez zieleń sąsiedzką (ukwiecanie balkonów, tworzenie przedogródków i stref wejściowych) i inwentaryzacja detalu secesyjnego pod kątem promocji dzielnicy w skali miasta, podnoszenia poziomu identyfikacji z miejscem, projektowania warsztatów i gry miejskiej.

Działania integrujące społeczność lokalną, które obejmują już cztery kwartały ulic: Prądzyńskiego, Traugutta, Komuny Paryskiej oraz Więckowskiego. Praca ze społecznością pozwoli na wyłonienie liderów zmian podwórkowych, którzy będą pozyskiwali uczestników na zajęcia w CALu. Dodatkowo prowadzone będą warsztaty dla mieszkańców (cztery ścieżki warsztatowe: dzieci, młodzież, matki, seniorzy) – m.in. w tematach uciepłownienie kamienic, mikro przedsiębiorczość, jakość życia (w tym profilaktyka uzależnień, zdrowotna, bezpieczeństwo, zdrowe żywienie, kultura fizyczna) oraz wydarzenia kulturalno- integracyjne dla mieszkańców, np. pikniki, koncerty, itp.

W najodważniejszych snach nie marzyło mi się, że powstanie tutaj tak wspaniałe miejsce spotkań – powiedział w trakcie wczorajszej uroczystości prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Stowarzyszenie od lat z nami współpracuje, prowadzi fantastyczną pracę w obszarze edukacji i kultury. Zwracam uwagę, że to kolejne miejsce prowadzone nie przez miasto, czyli organizacje pozarządową. Znowu pisujemy się w zasadę budowania społeczeństwa obywatelskiego – dodał prezydent. 

Funkcjonowanie Centrum „Nowe Łąki” będzie nakierowane na animowanie społeczności lokalnej poprzez współpracę z mieszkańcami, działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz budowanie współpracy. Beneficjentami inicjatywy mają być mieszkańcy i użytkownicy Przedmieścia Oławskiego, w tym dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny, lokalnie działające organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, inwestorzy, osiedlowi i pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

To jest miejsce dla mieszkańców, to oni zdecydują, co będą tutaj robić. Bo my jesteśmy gośćmi, gospodarzami są mieszkańcy. Projekt „Nowe Łąki” będzie także kontynuowany w przestrzeni miejskiej, nie tylko tutaj – zapewnia Kamila Kamińska-Sztark z Centrum Edukacji Krytycznej i podkreśla, że powstanie CAL-u jest zwieńczeniem naszych wieloletnich działań, zrobimy wszystko, żeby tu było wesoło, kolorowo i mądrze. Nie chcemy działać na oślep, ale wykorzystując naszą wiedzę akademicką. Wiemy też, że wiele osób nie może się doczekać, żeby tu przyjść.

Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią zagospodarowywanego terenu wynosi 0,04 ha. Konieczność wykonania nowych stropów stworzyła możliwość wprowadzenia do wnętrza obiektu windy i urządzenia tarasu na dachu. Ze względu na dużą wartość zabytkową, frontowa elewacja zostanie odrestaurowana w historycznej formie, natomiast tylna elewacja będąca pozostałością po rozbiórce sąsiedniego obiektu zostanie wzmocniona, ocieplona i obsadzona pnączami.

Budynek pochodzi z końca XIX wieku, został całkowicie zrewitalizowany – mówiła wczoraj dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, który nadzorował rewitalizację kamienicy. Wyglądał nieciekawie, ale zrobiliśmy ekspertyzę i okazało się, że można go wykorzystać. w rezultacie otrzymaliśmy ok. 450 m.kw powierzchni użytkowej i dobudowaliśmy jedno piętro. Z ciekawostek – na jednej ze ścian umieściliśmy budki lęgowej dla jerzyków, posadziliśmy bluszcz, realizując prace zadbaliśmy także o zachowanie jawora, który rośnie w pobliżu.

Zakres inwestycji objął m.in. remont instalacji, okładzin, elewacji, dachu, naprawę i wymianę elementów konstrukcyjnych, remont sanitariatów; zagospodarowanie najbliższego otoczenia, w tym zagospodarowanie terenu w najbliższym otoczeniu budynku i oświetlenie podwórka z elewacji budynku. W budynku zainstalowano kocioł na paliwa gazowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż systemu wentylacji, ocieplenie ścian oraz zainstalowano czujniki ruchu. W obiekcie zostały także wprowadzone udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności. Zastosowano oznakowanie poszczególnych obiektów w alfabecie Braille’a oraz słabowidzących – kontrasty kolorystyczne w oznakowaniu.

Zadanie dofinansowanie (wraz z centrum przy Prądzyńskiego) w ramach projektu Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  •        Całkowita wartość projektu: 4 587 913,03 PLN
  •        Kwota dofinansowania: 3 543 510,06 PLN
  •        Wkład własny: 1 044 402,97 PLN

Minimalne wynagrodzenie i pracownicze plany kapitałowe – jakie zmiany czekają na pracodawców w 2020

Poprzedni artykuł

Jarosław Obremski: „warto szukać przestrzeni współdziałania dla dobra całego Dolnego Śląska” [VIDEO]

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.