Czy jesteście w stanie wznieść się ponad partyjne i prywatne interesy? Czy widzicie i kiedykolwiek widzieliście nadrzędny cel jakim jest dobro dzieci? Jesteście współodpowiedzialni za obecną sytuację. Mamy jedynie nadzieję, że teraz wreszcie staniecie na wysokości zadania i dopilnujecie, aby rozwój edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we Wrocławiu był realny a nie tylko pozorny.

To fragment apelu, jaki do radnych i prezydenta Wrocławia skierowali dzisiaj rodzice dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przed jutrzejszą sesją Rady Miejskiej. Sygnatariusze listu obawiają się, że zabraknie głosów, aby odwrócić decyzję o praktycznym rozwiązaniu placówki, o czym kilkakrotnie informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

W budynku szkolnym przy ul. Marcina Lutra przez 16 lat miał siedzibę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Miejscy urzędnicy zdecydowali o rozmieszczeniu SOSW nr 1 w dwóch odległych od siebie lokalizacjach (przy ul. Kamiennej i ul. Parkowej). W ocenie rodziców w nowych lokalizacjach nie ma warunków na to, aby dzieci niepełnosprawne mogły się uczyć w bezpiecznych i godnych warunkach. Ponadto wynikiem tej reorganizacji jest utrata wielu relacji ważnych z punktu widzenia psychicznego bezpieczeństwa dzieci wymagających zachowania szczególnego zaopiekowania.

Jak piszą w dzisiejszym liście rodzice: To wszystko działo i nadal dzieje się nie zabezpieczając w żaden sposób społeczności szkolnej z SOSW nr 1 jak i innych dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Chcielibyśmy wierzyć, że będziecie czujnie przyglądać się rzeczywistym wydatkom na szkolnictwo specjalne służące bezpośrednio tym dzieciom, przede wszystkim temu czy publicznie deklarowana kwota ponad 13 milionów będzie w ogóle przeznaczona na szkolnictwo specjalne – rozbudowę i unowocześnianie bazy lokalowej, czy pozostanie jedynie pustą obietnicą.

Od początku kryzysu odbywały się rozmowy i publiczne akcje protestacyjne, ale bez skutku. Co więcej, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk zakwestionował uchwałę wrocławskiej rady miejskiej z 21 lutego 2019 r., na podstawie której ośrodek ma ulec faktycznej likwidacji. Stanowisko kuratora podtrzymał minister edukacji narodowej, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyjął jednak argumenty stawiane przez samorząd miasta. Jak konstatują dzisiaj rodzice: Systematycznie realizowano zamysł, aby największy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SOSW nr 1 zniknął z mapy szkolnictwa specjalnego miasta Wrocław. Decyzja bezpośrednio dotknęła 196 uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodziny. W podsumowaniu listu rodzice dziękują radnym klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz kuratorowi oświaty za próby ratowania placówki.

Rozpatrzenie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/491/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu jest ujęty w porządku obrad jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Wrocławia. W uzasadnieniu uchwały napisano m.in., że: Proponowane rozwiązanie pozwoli na lepszą organizację pracy Ośrodków bez wyodrębniania pomieszczeń dla SOSW nr 1. Wnioskodawcą uchwały jest prezydent Jacek Sutryk.

„Stworzenie ośrodka technologicznego w Polsce było decyzją strategiczną” – Altimetrik lokuje się we Wrocławiu

Poprzedni artykuł

Rzecznik MŚP: przedsiębiorcy pominięci w tarczach, którzy upominają się o wsparcie, mogą liczyć na pomoc [VIDEO]

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.