Około 1,2 mln zł kosztowała modernizacja drogi gminnej w Domaniowie. Ponad 860 tys. zł to wsparcie z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Odnowiony gruntownie trakt został dzisiaj oddany użytkownikom.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

Podejmowane działania mają na celu wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gminami tzw. peryferyjnymi a dużymi miastami – powiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który brał udział w okolicznościowym briefingu.

Modernizacja drogi z chodnikami, interaktywnymi znakami ostrzegawczymi, specjalnymi płytami umożliwiającymi bezpieczne korzystanie z przejścia dla pieszych osobom niepełnosprawnym kosztowała ponad 1,2 mln zł, a dofinansowanie rządowe wyniosło prawie 850 tys. zł. Gospodarzem spotkania był wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski, a obecni też byli poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, wójt gminy wiejskiej Oława Henryk Kuriata, a także przedstawiciele rady gminy Domaniów i gminy partnerskiej Hagenow.

Dzisiaj wojewoda dolnośląski ogłosił dzisiaj nabór do kolejnej edycji programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego do województwa dolnośląskiego trafi prawie 130 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku.

Warto dodać, że kilka dni temu samorząd Domaniów podpisała umowę na budowę stumetrowej strzelnicy dofinansowanej z Programu „Strzelnica w Powiecie”. Gmina otrzyma na ten cel półtora miliona złotych dotacji z resortu obrony narodowej.

Umowę na budowę strzelnicy podpisali wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski oraz w imieniu ministra obrony narodowej dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak. Umowa przewiduje wybudowanie jeszcze w tym roku strzelnicy za cenę niemal 2 mln zł. Zgodnie z umową gmina dostanie na ten cel z ministerstwa 1,5 mln zł dotacji. Zakres zadań, które realizowane są w ramach dotacji, obejmuje m.in. roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy.

Ze strzelnicy bezpłatnie będą mogły korzystać: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze do 100 godzin w miesiącu, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu, uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu.

Celem konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.

Wójt i mieszkańcy Domaniowa podejmują wszystkie możliwe inicjatywy, aby pozyskać środki na ważne cele. Pół miliona złotych na samochód ciężki dla OSP, prawie milion złotych z funduszu dróg samorządowych. Z czego tylko można było, z tego Pan wójt w ostatnich latach korzysta – mówił poseł na Sejm RP Paweł Hreniak.

„Nie mogę już doczekać się pierwszego meczu” – Mateusz Praszelik nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Poprzedni artykuł

Naraził dziecko, kłamał wobec policjantów – nie miał prawa prowadzić auta

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.