W trakcie ponad 7-godzinnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podsumowano działania podjęte przez samorząd województwa w walce z pandemią koronawirusa. Do tej pory na wsparcie służby zdrowia samorząd regionu przeznaczył przeszło 100 mln zł pochodzących zarówno ze środków unijnych jak i budżetu województwa.

Zebrani na miejscu i poprzez łącza internetowe wysłuchali informacji wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego dotyczącej aktualnej i prognozowanej sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych działań rządu na Dolnym Śląsku w związku z pandemią SARS-CoV-2. Dyrektor dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Łukasz Sendecki przedstawił informację o kontraktacji usług medycznych i finansowaniu służby zdrowia w regionie.

Najwięcej uwagi skupiły relacje prezentowane przez władze samorządowe Dolnego Śląska Już w pierwszych dniach pandemii zarząd województwa dolnośląskiego zareagował na trudną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. W pierwszym tygodniu zorganizowano wsparcie dla placówek medycznych w ramach Dolnośląskiego Pakietu Wparcia Dla Ochrony Zdrowia. Do tej pory samorząd województwa na wsparcie służby zdrowia przeznaczył ponad 100 mln zł, pochodzących zarówno ze środków unijnych, jak i budżetu województwa.

Walcząc z epidemią przyjęliśmy zasadę wszystkie ręce na pokład. Wspieramy dolnośląską służbę zdrowa pieniędzmi pochodzącymi zarówno z Unii Europejskiej, jak i z naszego budżetu. Istotną pomocą będzie z pewnością pokrycie ujemnego wyniku finansowego naszych jednostek medycznych w tym roku. Dzisiejsza sesja sejmiku była wyrazem troski o zdrowie Dolnoślązaków i za konstruktywną dyskusję dziękuję wszystkim Radnym Województwa – mówił marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski w trakcie ubiegłotygodniowej sesji sejmiku.

Dzięki tej pomocy szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały sprzęt medyczny niezbędny do walki z zagrożeniem. Za przekazane przez samorząd województwa pieniądze – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki medyczne w całym regionie – zakupionych zostało m.in.
•    5 karetek pogotowia
•    15 aparatów USG
•    62 respiratory
•    6 aparatów do oznaczania koronawirusa
•    44 defibrylatory
•    37 kardiomonitorów
•    94 pulsoksymetry
•    Ponad 665 tys. masek ochronnych
•    Ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych

Dodatkową pomoc finansową otrzymały także szpitale powiatowe oraz dolnośląskie Domy Pomocy Społecznej. W sumie dla DPS, szpitali powiatowych oraz szpitali prywatnych przeznaczono prawie 30 mln zł ze środków unijnych, którymi dysponuje samorząd województwa. Pieniądze te posłużyły m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie laboratoriów, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 czy dodatki dla pracowników DPS. Na ten cel wypłacono dotąd ponad 90% dostępnych środków finansowych. Dzięki wsparciu trzy nowoczesne karetki bariatryczne, zakupione m.in. ze środków unijnych, trafiły do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, jedna tego typu karetka trafiła do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Przede wszystkim chciałbym podziękować dyrektorom marszałkowskich podmiotów medycznych, całemu białemu personelowi oraz wszystkim, którzy pracują na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. Na dzisiejszej sesji Sejmiku pokazaliśmy ich ciężką bieżącą pracę i problemy, z jakimi przyszło nam się mierzyć w dobie pandemii. Debata pokazała również jak duża praca została już wykonana i że współpraca i koordynacja to skuteczna droga, którą podążamy w walce z epidemią koronawirusa – dodał wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski.

Mimo trudnej sytuacji samorząd województwa nie zaprzestał działań, których celem jest rozwój i poprawa opieki zdrowotnej w regionie. Wybrano projekt Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Również Dolnośląskie Centrum Onkologii uruchamia nowe e-usługi dla pacjentów, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu. Poprawią one koordynację opieki nad osobami z podejrzeniem choroby nowotworowej, co zwłaszcza w czasie pandemii pomoże w sprawnej diagnostyce.

Otwarty został również Pokój Narodzin w zmodernizowanym Pododdziale Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Kolejne gminy przystępują także do samorządowego programu profilaktyki raka jelita grubego. Ponadto przeszło 8,2 mln zł przekazane zostało na budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu dla 65 pacjentów zarażonych SARS COV-2, który odciąży szpital powiatowy w tym mieście.

Departament zdrowia urzędu marszałkowskiego, we współpracy z wydziałem informatyki, opracowali system do monitoringu stanu środków ochrony osobistej oraz system do monitoringu liczby łóżek wg poziomów referencyjnych szpitali. Przy ich pomocy regularnie aktualizowany jest stan środków ochrony osobistej oraz łóżek zajętych, wolnych oraz respiratorowych w podmiotach leczniczych w całym regionie.  Utworzona została także wspólna Grupa Zakupowa, dzięki której placówki medyczne będą mogły zamawiać środki ochrony osobistej, co usprawni i przyśpieszy proces ich zakupu i dostawy.

Oprócz wsparcia dedykowanemu służbie zdrowia Zarząd Województwa od marca br. procował nad zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców – grupy identyfikowanej jako ta, która najmocniej odczuje kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Tak skomplikowany i szeroki proces wymagał konsultacji na szczeblu regionalnym – z instytucjami, które do dziś wdrażają działania pomocowe, ale przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym – negocjacje z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków, które później zaoferowane zostaną jako wsparcie dla sektora biznesowego.

Dodatkowo w trybie natychmiastowym podjęto decyzje o maksymalnym uproszczeniu procedur, dzięki którym wsparcie trafi do najpilniej potrzebujących. W efekcie tych działań powstał Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekracza miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy nieprzerwanie od ponad pół roku łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – dodał w czasie sesji sejmiku marszałek Cezary Przybylski.

Poprzez: dolnyslask.pl

Konieczna korekta – trwają konsultacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r.

Poprzedni artykuł

Wrocław żyje sportem – zobacz wyniki tygodnia

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.