1

Wrocławskie centra aktywności lokalnej służą wspieranie rozwoju mikrospołeczności miejskich. społeczności. Nowa taka placówka została uruchomiona wczoraj, ma siedzibę przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 39a i jest największym CAL-em w stolicy Dolnego Śląska.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 4,59 tys. zł, z czego dofinansowanie pozyskane z RPO Dolnego Śląska ponad to kwota ponad 3,54 mln zł. Operatorem instytucji jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.   Centrum ma stanowić przestrzeń budowania więzi sąsiedzkich, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia edukacji, aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, rozwoju spółdzielczości socjalnej, pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwoju inicjatyw oddolnych, zahamowania degradacji wartościowych oficyn i obiektów tworzących śródmiejski klimat obszaru rewitalizacji. We Wrocławiu funkcjonuje obecnie kilkanaście CAL-i w różnych formach. W tej chwili kolejne centra powstają na Kowalach, Księżu Małym, na Rybnickiej, a wkrótce zaczniemy prace na Maślicach i Pilczycach.

Obiekt przy ul. Prądzyńskiego składa się z zabytkowego, dwukondygnacyjnego budynku głównego o konstrukcji i elewacji ceglanej oraz dwóch parterowych skrzydeł późniejszej zabudowy. W czasie realizacji inwestycji zdecydowano się na restaurację XIX-wiecznej oficyny. W czasie remontu wykonano m.in.: remont instalacji, okładzin, elewacji, dachu, naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych, zagospodarowanie najbliższego otoczenia, wprowadzenie udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym podjazdy, szerokie przejścia komunikacyjne, likwidacja progów, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowanie poszczególnych obiektów w alfabecie Braille’a czy kontrastowe oznakowanie.

Powstały 4 sale spotkań przeznaczone na aktywność społeczną, sąsiedzką, edukacyjną, ruchową, kulturalną, etc. Dodatkowo centrum jest wyposażone w przestronny hall, który może pełnić rolę galerii i zaplecze sanitarne, które są ogólnodostępne. W ramach zagospodarowania terenu oficyny przy ul. Prądzyńskiego remontowi poddane zostały plenerowe schody, które będą pełnić funkcję widowni i tarasu. Pozwolą zamienić wewnętrzny dziedziniec w kino letnie oraz miejsce innych plenerowych aktywności. Atrakcyjnym elementem będzie także zielony dach, widoczny z okien sąsiednich kamienic oraz zapewniający bioróżnorodność i częściową retencję wód opadowych. Budynki podłączono również do sieci ciepłowniczej i przeprowadzono prace termo modernizacyjne.

Podczas wczorajszej uroczystości prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekazał klucze do siedziby nowego CAL-u. To największe kubaturowo takie centrum w mieście, bo jego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 1300 m.kw. Miejsce, w którym jesteśmy kilka lat temu wybierałem jako to, które powinno żyć społecznie, któremu powinniśmy nadać nową funkcję. Dziś przekazaliśmy centrum operatorowi – organizacji pozarządowej, która będzie gospodarzem tego miejsca – powiedział prezydent i dodał: we Wrocławiu metodą cali pracujemy już od dawna. Chodzi o to, by być jak najbliżej mieszkańców, być z tymi wszystkimi grupami, dla których to miejsce tworzymy. Centrum będzie zarządzać Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Klucze odebrała Agata Bulicz, która będzie menedżerem CAL przy Prądzyńskiego.

Z Centrum Aktywności Lokalnej korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego: Dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny, lokalnie działające organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy, radni osiedlowi a także szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

Kluczowymi wartościami Centrum są solidarność i otwartość na różnorodność. Natomiast główne elementy pracy ze społecznością lokalną to: wzmacnianie relacji międzyludzkich, wspólne działanie, wzmacnianie potencjału i aktywności mieszkańców, przejmowanie odpowiedzialności przez mieszkańców i ich grupy, budowanie i animowanie lokalnych sieci współpracy, budowanie tożsamości lokalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach planowanych działań będą prowadzone rozmowy (mapowanie i poznawanie mieszkańców i instytucji), spotkania mieszkańców i grup sąsiedzkich (tematy interesujące społeczność w tym m.in. profilaktyka uzależnień, zdrowego stylu życia i dbania o środowisko), seminaria, fora, debaty, spotkania z gośćmi (np. naukowcami, przedsiębiorcami, artystami) poświęcone osiedlu, mikroeventy np. wspólne śniadania, kluby dyskusyjne, spacery (poznawanie i odkrywanie przestrzeni osiedla), wieczorki o profilowanej działalności np. artystyczne, taneczne, strefy kreatywności dla dzieci i młodzieży, warsztaty i ew. warsztatownie (w których, niezależnie od wieku, umiejętności i doświadczenia, z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik będzie można  obudzić w sobie twórcę, poznać i wzmocnić swoje talenty), bank czasu itp.

Projekt „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF. Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie (na 2 budynki – przy Prądzyńskiego i przy Traugutta).
Poprzez: bp.um.wrocław

Jak powstrzymać ten rodzaj przestępczości? Potencjalni zabójcy wciąż na naszych ulicach i drogach

Poprzedni artykuł

Michał Kurczewski: „Wrocław potrzebuje nowego politycznego powietrza, aby miasto było bliżej mieszkańców” [VIDEO]

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

1 Komentarze

  1. […] 81 otwarto ośrodek „Nowe Łąki”, który będzie prowadzony przez Centrum Edukacji Krytycznej. Zaledwie tydzień temu uruchomiono podobną instytucję przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 39a. Oba CAL-e zostały sfinansowane w ramach jednego projektu unijnego: Utworzenie wielofunkcyjnych […]

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.