Uniwersytet Wrocławski podpisał porozumienie z dwoma wiodącymi instytucjami kultury w Wałbrzychu – Zamkiem Książ oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Wspólne projekty będą realizowane na kilku płaszczyznach. Studenci i doktoranci będą badać i opisywać fenomen Zamku Książ w różnych aspektach. Zorganizowany zostanie dla nich konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Ponadto studenci będą uczestniczyli w bezpłatnych praktykach na terenie Zamku, zajmą się także kwerendami archiwalnymi i tłumaczeniami dokumentów, inwentaryzacją zabytkowych elementów wnętrz, badaniami terenowymi kompleksu książańskiego czy zagadnieniami związanymi z turystyką. Zamek Książ odwiedzaliśmy niedawno w serwisie video naszego portalu.

Wczoraj dokument o współpracy podpisały prof. Patrycja Matusz – prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów i relacji międzynarodowych oraz Anna Żabska – prezes Zamku Książ w Wałbrzychu, Podobne porozumienie o ramowej współpracy Uniwersytet Wrocławski nawiązał z wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Porozumienie pomiędzy Zamkiem Książ a Uniwersytetem Wrocławskim przewiduje także prowadzenie wspólnych projektów badawczych i pozyskiwanie na ich realizację grantów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach współpracy planowane jest także organizowanie Festiwalu Nauki.

Jak komentuje rzeczniczka prasowa wrocławskiej uczelni dr Katarzyna Uczkiewicz te inicjatywy są częścią naszej strategii otwartości. Uniwersytet Wrocławski chce jeszcze bardziej otworzyć się na nasz region, przyciągać i inspirować inicjatywy badawcze i popularyzatorskie z całego Dolnego Śląska.

Porozumienie o współpracy, które Zamek Książ w Wałbrzychu nawiązał z Uniwersytetem Wrocławskim jest kolejnym krokiem w kreowaniu relacji ze środowiskiem akademickim. W 2018 r. zostało zawarte porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a w 2020 r. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Bezpiecznie i do celu – pierwsze dni listopada zaplanowane przez MPK [VIDEO] AKTUALIZACJA 2 – 30.10.2020 – 17:31

Poprzedni artykuł

Jest zieleń, miejsce pamięci i parking – skwer na Szczepinie po przemianie

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.