250 uczestników, ponad 150 organizacji i środowisk młodzieżowych, setki nowych spostrzeżeń i pomysłów to bilans czwartkowych konsultacji strategii na rzecz młodego pokoleniadla woj. dolnośląskiego.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że spotkanie odbyło się bez zakłóceń a atmosfera sprzyjała merytorycznej pracy.

Każdy pomysł jest ważny, każde państwa spostrzeżenie będzie dla nas istotne. Te konsultacje są po to, żeby stworzyć wspólnie dokument, który określi główne cele polityki polskiego państwa na rzecz młodzieży. Zapraszam dolnośląską młodzież do współpracy! – powiedział Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  podczas przemówienia inaugurującego konsultacje dla Dolnego Śląska.

Uczestnicy podzieleni na sześć zespołów roboczych, w ciągu 3 godzin intensywnej pracy, opracowali setki pomysłów i rozwiązań w najważniejszych dla młodych ludzi dziedzinach życia. Podkreślić należy także dużą różnorodność i liczną reprezentację środowisk młodzieżowych: działaczy społecznych, przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, radnych młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, harcerzy a także uczniów, studentów, doktorantów i młodych naukowców.

Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wielu młodych ludzi z Dolnego Śląska zalogowało się na konsultacje strategii na rzecz młodego pokolenia! Konsultacje które są bezprecedensowe w historii naszego kraju. Nigdy nie było takiej odgórnej inicjatywy – podkreślił Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Jak podkreślił Minister Piotr Mazurek, bardzo wiele z zaproponowanych pomysłów znajdzie się w rządowej strategii dotyczącej działań na rzecz młodego pokolenia. Zaznaczył też, że pewne elementy tego o czym mówili uczestnicy konsultacji, są już wcielane w życie, np. w kwestii promowanie postaw ekologicznych i edukacji ekologicznej, w kwestii wspierania inicjatyw obywatelskich przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO, czy w kwestii umacniania młodzieżowych rad i sejmików.

Docelowo w każdym z 16 województw przeprowadzona zostanie seria spotkań konsultacyjnych. Kolejne spotkanie, dla woj. zachodniopomorskiego – zaplanowane jest na 25 marca, a rejestracji można dokonywać na oficjalnej stronie internetowej konsultacji.


Co ważne, na stronie mamy też możliwość zgłoszenia swoich pomysłów do strategii na rzecz młodego pokolenia za pośrednictwem formularza internetowego.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Zródło: KPRM

Samorządowcy z nowego ugrupowania chcą więcej pieniędzy

Poprzedni artykuł

Jak rośliny oczyszczają powietrze? – to badają uczniowie ze szkoły florystycznej

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.