Dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych pozwalających m.in. na tworzenie i efektywną obsługę sklepów internetowych, małe i średnie przedsiębiorstwa ograniczyły negatywny wpływ pandemii na swoje biznesy, a w niektórych przypadkach kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19 stał się impulsem do dynamicznego rozwoju i skutecznego działania – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego wśród 5 tysięcy przedsiębiorstw w Europie.

Szersze i lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych przez polskie MŚP mogłoby wygenerować ponad 31 mld złotych dodatkowych obrotów oraz 235,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Zapewniają one dwa na trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym oraz odpowiadają za ponad połowę całkowitej wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa w UE.

Jak pokazuje raport „Technologie cyfrowe jako podstawa działania: Europa (Digitally Driven: Europe)”, w okresie pandemii wiele MŚP zbudowało tzw. „Cyfrową odporność”. Składają się na nią przystępne, skuteczne narzędzia i usługi cyfrowe, powszechnie wykorzystywane w codziennym prowadzeniu biznesu.

Z raportu płyną trzy istotne wnioski:
  • narzędzia cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla elastyczności i odporności MŚP,
  • narzędzia te umożliwiły szybkie zorganizowanie się, utrzymanie większej części przychodów sprzed pandemii oraz zatrudnianie większej liczby pracowników,
  • nadal istnieje wiele przeszkód, które utrudniają MŚP wdrażanie narzędzi cyfrowych, w tym niepewność co do sposobu korzystania i wartości technologii w ich działalności.

„Cyfrowa odporność” niesie daleko idące korzyści, nie tyko w czasie pandemii, bowiem zdolność do adaptacji i odradzania się po zawirowaniach, pozwoli MŚP przetrwać w okresach przyszłych kryzysów.

W Polsce MŚP to już ponad 2 mln firm. Z jednej strony są one bardziej zaawansowane cyfrowo niż ich europejscy odpowiednicy, ale z drugiej mają większe obawy związane z narzędziami cyfrowymi. Ponad 52% planuje po pandemii w większym zakresie korzystać z nich, ale 33% badanych firm (+4 p.p. niż średnia w Europie) przyznaje, że największe obawy związane są z niepewnym zwrotem z inwestycji. Dla 29% (+ 4 p.p. niż średnia w Europie) barierą jest ochrona prywatności danych, natomiast na wysoki koszt narzędzi cyfrowych narzeka 26% firm (+ 3 p.p. niż średnia w Europie).

Efekt gospodarczy przekształcenia tylko tzw. „Niepewnych” firm sektora MŚP, które są w trakcie wprowadzania narzędzi cyfrowych do modelu biznesowego w „Zaawansowane”, czyli już korzystające w dużym stopniu z narzędzi cyfrowych, to w Europie możliwe wygenerowanie dodatkowych obrotów o wysokości 262,2 mld euro oraz powstanie aż 3,6 mln miejsc pracy, zaś w Polsce odpowiednio 31,3 mld złotych oraz ponad 235,5 tys. miejsc pracy.

Raport Digitally Driven obejmuje także zalecenia dla MŚP, które powinny dążyć do uzyskania pozycji wykwalifikowanych specjalistów – ucząc się, eksperymentując i wdrażając cyfrowe narzędzia do swojej strategii. Z kolei firmy technologiczne powinny wspierać liderów sektora MŚP pomagając im zrozumieć, jakie narzędzia cyfrowe sprawdzają się w ich biznesach, jak je wykorzystywać oraz jak mierzyć stopę zwrotu z inwestycji w tym zakresie. Rolą decydentów powinno być zapewnienie i utrzymanie łatwego, powszechnego dostępu do środków finansowych i infrastruktury oraz zadbanie o bezpieczne warunki prowadzenia biznesu dla wszystkich firm z sektora MŚP.

Link do strony Raportu: 

https://digitallydriven.connectedcouncil.org/europe/

Poprzez: PAP MediaRoom / Connected Commerce Council Poland
Foto: pixabay.com

Uśmiech nie znika, (znów) bomba Erika! Śląsk pokonał Hapoel!!!

Poprzedni artykuł

Przekroczył prędkość na Milenijnej. Okazało się, że nie posiada uprawnień

Następny artykuł

Możesz także polubić

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.