Siedemset kuropatw trafiło na wolność na pola w okolicach Oleśnicy dzięki programowi ratowania ginącej populacji drobnej zwierzyny.

Od wielu lat zmniejsza się areał śródpolnych enklaw roślinności krzewiastej i zarośniętych nieużytków, w których te ptaki gniazdują. Również chemizacja i mechanizacja rolnictwa negatywnie wpływa na liczebność ptaków, przez co kuropatwy nie mają wystarczająco dużo pożywienia.

Myśliwi już od wielu lat nie polują na kuropatwy i podejmują działania dla ich ochrony. Członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleśnicy wraz z Towarzystwem Przyrodniczym Ziemi Oleśnickiej w ubiegłych latach zasadzili 420 śliw tarnin i posiali dziką różę, które są dobrym schronieniem dla tych ptaków. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu podjął uchwałę o zaprzestaniu polowań na kuropatwy do czasu odbudowy ich populacji na Dolnym Śląsku. Myśliwi kontynuują sadzenie krzewów i tworzenie przyrodniczych remiz. Namawiają także miejscowych rolników do pozostawiania części pól na użytki ekologiczne i nieniszczenia już istniejących różnych siedlisk przyrodniczych.

Jak tłumaczy prezes Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleśnicy Krzysztof Jankowski program przynosi efekty. Coraz częściej obserwujemy stadka penetrujące pola niedaleko lasów Boguszyce, Ligota Polska, Sokołowice i Cieśle. Przygotowywane przez nas siedliska z roślinnością dającą ptakom pokarm i schronienie, redukcja drapieżników – w szczególności lisa oraz prowadzone działania edukacyjne dla mieszkańców mają duże znaczenie w powodzeniu akcji.

Kuropatwa to ptak z rodziny kurowatych. Prowadzi osiadły tryb życia i jest bardzo przywiązany do miejsca swojego bytowania. Odżywia się roślinami i ich nasionami, wiosną i latem menu w dużej części stanowią owady i inne bezkręgowce, które są też podstawą diety piskląt.

Akcja realizowana jest wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Wojskowe Koło Łowieckie” Jeleń” w Oleśnicy. Ta akcja jest zorganizowana po to, aby kuropatwy, które możemy napotkać w okolicach nie należały do rzadkości. Dzięki programowi restytucji tych ptaków w latach 2019 – 2021 zasiedlono pod Oleśnicą 2100 osobników kuropatwy zwyczajnej (Perdix perdix). Koszt tych działań to 120 tys. zł. Wsparcie z Funduszu wyniosło 70 tys. zł. Pozostała część to wkład Wojskowego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleśnicy – mówi wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski i dodaje, że WFOŚiGW wspiera także inne akcje ochrony zwierząt: reintrodukcję sokołów wędrownych, zajęcy i pstrągów wędrownych.

Poprzez: fos.wroc.pl

Vitezslav Lavicka odchodzi ze Śląska Wrocław! Nowy trener na dniach

Poprzedni artykuł

Czy wiesz, ile litrów wody kryje się w Twojej szafie?

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.